FCPX

Filmgroep Zoetermeer heeft een Final Cut Pro werkgroep

Filmgroep Zoetermeer heeft sinds begin 2016 een werkgroep Final Cut Pro X. De wens is, om met elkaar een platform in het leven te roepen waarbinnen alle aspecten van het videofilmen en in het bijzonder de (na)bewerkingsmogelijkheden met FCPX en Motion op een Apple computer, nader kunnen worden verkend en uitgediept.

De filmgroep werd in 1972 gestart als Smalfilmklub Zoetermeer. Sinds die startdatum zijn de clubleden actief met camera en montageapparatuur. Aanvankelijk met smalfilm en later ook met video. Inmiddels is de beeldkwaliteit van de amateur camera van nagenoeg professionele kwaliteit en ook op het gebied van de montage-apparatuur is er een enorme professionaliseringsslag gemaakt sinds de overgang van het analoge naar het digitale tijdperk.

Binnen de gemiddelde Nederlandse amateurfilmclub worden vandaag de dag diverse montagepakketten gebruikt. Soms ontstaan er dan binnen een club afzonderlijke gebruikersgroepen, die zich met elkaar verdiepen in de specifieke mogelijkheden van een bepaald pakket.

Inmiddels werken meer dan 10 personen op een Apple computer. Het activiteiten- en kennisniveau van deze personen is wisselend, van laag-gemiddeld tot hoog. 

De werkgroep komt elke veertien dagen bij elkaar op de woensdagavond tussen 20.00  en 22.30 uur (Petuniatuin, wijk Seghwaert in Zoetermeer). 
Daarmee kan de werkgroep beschikken over een ruime en fraaie verenigingsruimte, die daarbij uitstekend is ingericht  t.b.v projectie- en instructie-doeleinden. 

Het lidmaatschap van de werkgroep is vastgesteld op € 70 per jaar.

Bij voldoende belangstelling bestaat er tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan een introductie-/  opfriscursus, zodat alle werkgroepleden binnen de kortste keren optimaal kunnen meedraaien binnen deze nieuwe werkgroep. 

© FVCZ.NL