2005-02-16 Chromakey

Oorspronkelijk zou deze avond worden verzorgd door Ben Brinkel en Gerrit van Doornen. Door ziekte van de laatste werd het programma wat aangepast en volledig door Ben verzorgd. Hierdoor kwam de nadruk te liggen op de mogelijkheden van Studio 9 van Pinnacle, het montageprogramma waarmee Ben werkt.

In de filmwereld wordt deze techniek meestal aangeduid met begrippen “blue screen” en “Green screen”, vanwege het feit dat meestal de kleuren blauw en groen worden gebruikt. Chromakey is een methode, om een beeld in ander beeld te zetten in een doorzichtig gedeelte. Dit gedeelte is een bepaalde achtergrondkleur b.v (koren-) blauw (meestal) of een andere kleur. Wel moet je er op letten dat er geen zuiver blauwe voorwerpen in de scènes voorkomen, omdat deze dan ook doorzichtig worden. Bij de wat professionelere programma's als Adobe Premiere e.a. kunnen allerlei kleuren worden gekozen als transparante kleur en is men niet gebonden

aan de voorgeprogrammeerde kleur blauw om het gewenste resultaat te krijgen.

De mogelijkheden van Chromakey zijn zeer uitgebreid. Wel is het van belang dat de gekozen kleur niet voor mag komen in het te filmen onderwerp en dat tevens de kleur gelijkmatig is. Kleurzweem kan snel een afwijkend resultaat geven. De professionele pakketten zijn daarbij in het voordeel, omdat daarbij nog wat nuances kunnen worden aangebracht. 


green screen

Op de foto links zien we een man voor een groene achtergrond iets aanwijzen.

Het is dan wel zaak te weten wat op dat punt bij het toegevoegde beeld gaat komen (bijvoorbeeld een

depressie op een weerkaart, of een kerkje in een landschap). Zo zie je maar, je hoeft er niet geweest te zijn.Ben Brinkel laat een aantal voorbeelden van de (on-)mogelijkheden van chromakey zien.

De presentatie bestond uit 2 delen:

Deel 1:: Aan de hand van een film van Ben met toepassingen en voorbeelden in een speeltuin, werd het onderwerp toegelicht.

Deel 2: praktisch: We gingen zelf met camera aan de slag.en maakten opnamen met een blauw doek als achtergrond. Vervolgens werden de opnamen gemonteerd in Studio 9.3 van Pinnacle om het gewenste resultaat te krijgen.

Het was voor velen een verrassende en leerzame avond.© FVCZ.NL