2005-03-30 Monteren op muziek


Er werd op het monteren op muziek ingegaan.

De avond werd verzorgd door “invaller” Jacques van Herten. Deze begon met de opmerking, dat hij nooit heeft geroepen dat hij haarfijn wilde uitleggen hoe je moet monteren op muziek. Hij voegde daar een extra opmerking aan toe in de trant van “weet je nu niet hoe het moet, dan weet je het aan het einde van de

avond ook niet”. Gelukkig werd deze opmerking gevolgd door de opmerking, dat hij hoopte dat aan het eind van de avond de belangstelling voor het monteren op de muziek zou zijn toegenomen. Over de technische uitwerking daarvan wilde hij het deze avond niet hebben, aangezien dat meer voor thuis of op de technische avonden is.


Jacques zou het “monteren op muziek” in 3 groepen willen indelen:

1. Simpele vorm: gewoon wat leuks doen met beelden bij de muziek. Doel het oproepen van een bepaalde sfeer.

2. Zelfde categorie, maar van een iets andere orde (muzikaal gedicht)

3. Op muziek gemonteerde beelden: nieuwe maat, nieuw shot. Andere mogelijkheid hierbij is het “monteren op de accenten in de muziek”.


Over de avond verspreid werden telkens voorbeelden getoond.

Van Jaap Leeuwe zagen we een film over een dansgroep uit Groningen, waarbij hij inserts had gemaakt en de muziek liet doorlopen.

Zelf had Jacques een aantal films uit zijn collectie geselecteerd die telkens konden dienen als voorbeeld. We zagen ondermeer “Herfsttinten” (muziek van Rowland), “Samos (muziek van Evans), “St. Jan van Den Bosch” (muziek van Vangelis), “Herfst aan de waterkant” (muziek van Goya).

Stuk voor stuk juweeltjes om naar te kijken (en vooral te luisteren).

Jacques gaf daarbij nog een paar belangrijke tips:

- Monteren op muziek is iets persoonlijks (hoe voel je het zelf aan).

- Selecteren van muziek kost veel tijd (als voorbeeld noemde hij zijn eigen ervaring bij het zoeken van muziek. Uit 35 CD’s kon hij niet de gewenste muziek selecteren.

- “Je fantasie is je grens”. Van de spreker van deze avond hebben we inmiddels wel geleerd dat deze zeker niet beperkt is.

Al met al een interessante avond. Aan ons om de ideeën in eigen films te verwerken.© FVCZ.NL