2005-09-21 Groepsfilm Zoetermeer

Vertoning van de groepsfilm.

Eind vorig jaar werd een activiteit aangekondigd, waarbij Rini Konings een leidende of lijdende rol zou spelen. Het werd uiteindelijk een project met als doel een film te maken over Zoetermeer. Over de opzet en uitvoering was in het begin wel enig misverstand en kon men moeizaam komen tot de keuze van een scenario. Tenslotte werd dit geschreven door de bekende stadsarchitect Bart van Gent, die later ook een van de hoofdrollen vertolkte.

Op deze avond werd dan eindelijk het resultaat van enkele spannende weken zichtbaar. De aanwezigen waren over het resultaat best tevreden. Het werd uiteindelijk een goed stuk werk met mooie opnamen en goed geluid. Voor de niet aan de film meewerkenden was het tevens een andere mogelijk hernieuwde kennismaking met Zoetermeer.

czoetermeerr

Bij de evaluatie kwam naar voren dat het moeilijk is om een scheiding te maken tussen het schrijven van een synopsis en het schrijven van een scenario. Ook werd in het begin daardoor te weinig aandacht besteed aan de “preambule”, het eigenlijke doel van de film. Deze gedachte moet worden vastgehouden in synopsis, scenario etc.

Hierdoor ontstonden wel eens misverstanden. Vanuit de programmacommissie wilde men zoveel mogelijk leden betrekken bij het maken van een film. Het resultaat kwam daarbij op de twee plaats. Anderen wilden uiteindelijk een goede film maken. Het accent in de film schoof gaandeweg op naar een film over de opzet van Zoetermeer in vier kwadranten. Dit werd uiteindelijk verfilmd, met de film van vanavond als resultaat.

Na de pauze werd wat meer inhoudelijk ingegaan op de film. Jammer genoeg werd daarbij teveel teruggekeken naar het begin, zonder rekening te houden met de evaluatie van het onderwerp. Natuurlijk waren er ook wat technische gebreken in het geheel, zoals niet op elkaar afgestemd zijn van de camera’s, het niet aan de tekst houden van de hoofdrolspeler (teveel improvisatie), het ontbreken van bepaalde opnamen of het niet gebruiken hiervan bij de montage.

Over het resultaat mogen we uiteindelijk best tevreden zijn: er werd tenslotte met verschillende mensen een film gemaakt die ook nog het bekijken waard is.

Harry en John

© FVCZ.NL