2005-11-09 Montage van ruw materiaal

Op 13 oktober 2004 hielden wij een montagewedstrijd met materiaal van Ben. Dit was een leuke avond. Hierop voortbordurend is door Rini op 5 oktober ruw materiaal van ca 15 minuten verstrekt, met de bedoeling om dit thuis te monteren. Duur: max 5 minuten.

Een aantal mensen had het basismateriaal geretourneerd, met de mededeling “Daar kunnen we niets mee”, vanwege de slechte kwaliteit van een aantal scènes bij het geleverde materiaal. Toch was er een aantal mensen dat de uitdaging aannam en met een verrassend resultaat tevoorschijn kwam.

clubblad_december_2005kleur

Een, voor de mensen die meededen, een verrassende en leerzame ervaring. Ook voor diegenen die niet hebben meegedaan, omdat gebleken is dat je niet te vlug het bijltje er bij neer moet gooien.

Om de mensen die niet meegedaan hadden een indruk te geven welk materiaal was verstrekt, werd dit eerst vertoond (15 min). Dit ontlokte een van leden de opmerking “Moet ik daar nou naar kijken? Dat dit geheel ten onrechte was bleek later op de avond.


Vervolgens werd de “oogst” vertoond:

1. Harry en John: “Bloemen houden van mensen”. (5 min.).

2. Gerrit van Doornen: “Be ne fit”.

3. Jan Boelhouwer: “Beethoven Pastorale”. (10 min.).

4. Jan Boelhouwer: “Familie Brantgans” (sprookjesverhaal)

5. Joe Toet: “Crazy Dreams”

6. Rini Konings: “Drago” (3 min.)

Een reactie uit de zaal; ”Ha, knap wat er van gemaakt is”. Ook voor Rini een verrassing na het bekijken van de eerste film: “Het kan dus wel!”. De aangeleverde beelden zouden kunnen worden gerangschikt onder de noemer “Fenomenen uit de natuur”. De film van Rini zelf maakte daar niet zo veel gebruik van omdat bij hem de draak centraal stond (Dragon).

Met een gevoel van trots op wat is gepresteerd werd deze avond besloten. Het thema is duidelijk voor herhaling vatbaar, maar dan met “betere” kwaliteit beelden (Internet beelden zijn hiervoor beslist onvoldoende).


© FVCZ.NL