2005-12-07 Gebruik microfoon

De toelichting bij het programma voor deze avond geeft ons een beter beeld dan de titel doet vermoeden. Vooral de technische aspecten van het commentaar bij de film zouden aan de orde komen. Met de toevoeging “hoe werkt audiobewerking, is mijn videosysteem daarvoor geschikt. Als dat niet het geval is, hoe doe ik het dan” werd een grote last gelegd op de spreker van deze avond.

Gelukkig had men met Gerrit van Doornen een ervaren inleider gevonden, wiens commentaar en commentaarstem ons wel bekend voorkomt. Hij had geput uit de oude Powerpoint presentatie (2001) over dit onderwerp en deze aangepast naar de laatste inzichten, daarbij gebruik makend van een aantal artikelen in Video Hobby Magazine van 2004-2005. De hand-out van deze presentatie werd op de avond uitgereikt en is een goed naslagwerk om op terug te grijpen.

In vergelijking met een paar jaar geleden zijn de mogelijkheden op dit gebied sterk verbeterd, denk maar aan het gebruik van een Casablanca of een computer met geschikte videomontage software. Kernthema van deze avond was het gebruik van de commentaarstem, of liever de “voice over”.

De voice over is een onderdeel van het geluid bij de film. Dit kan bestaan uit live geluid, geluidseffecten, muziek en dus de commentaarstem of de voice over. Daarbij kunnen we denken aan een vertelstem, een gedachten stem en aan achteraf opgenomen en toegevoegd commentaar.

Bij de keuze staat centraal:

- het is mijn film

- hoe zou ik het willen hebben

- hoe wil ik het horen

- is het resultaat zoals ik bedoelde

Bij problemen geldt “ken je problemen en los ze op”. Daarbij noemde Gerrit een mooie uitspraak: “Je kunt het doen, je kunt het laten en je kunt het laten doen”. Binnen een club een zeer toepasselijk gezegde.

Als we commentaar bij een film willen hebben moeten we ons realiseren “dat een beeld meer zegt dan 1000 woorden”, m.a.w. goede beelden zeggen meer. Daar moeten we mee beginnen.

Commentaar is een gevoelig onderwerp, waarover iedereen wel een eigen mening heeft. Waar we in ieder geval rekening mee moeten houden is volgende aspecten: hoeveel tekst, welke stijl, persoonlijke smaak, niet te belerend, door wie ingesproken, wat mag wel en wat zeker niet.

Waarom willen we commentaar bij de film?

- film is een audio-visueel medium

- het voegt een extra dimensie toe

- we kunnen een boodschap overbrengen

- beelden zeggen soms niet voldoende

- het maakt van een film meer dan alleen een kijkspel

- de film wordt er meer door waard.

Gerrit noemde vervolgens een aantal voorbeelden van een verschillende soorten van commentaar aan de hand van een aantal filmvoorbeelden.

1) documentaires (De stek)

2) vrij werk (Zwijgende massa)

3) vakantiefilm (Reis Pyreneeën 2004)

4) familiefilms (Canada)

5) opdracht (Be ne fit)

Belangrijk bij het maken van een voice over:

- uitschrijven in spreektaal

- moet aanvulling zijn op de beelden en dus niet de beelden verklaren

- op de juiste plaats in de film zetten

- goed verdelen over de film

- inspreken met een goede stem

Wat is een goede tekst?

- afgestemd op de kijker en de doelgroep

- stijl die past bij de film

- geen overbodige details / ter zake doende

- goed verdeeld over de film

- tekst die zorgt voor continuïteit in de film

- gebruik van spreektaal, geen te lange zinnen.

In de hand outs zijn nog meer interessante tips te vinden.

Samen met Jaap Leeuwe had Gerrit een aantal praktische uitwerkingen vastgelegd op video, waaruit voor- en nadelen van soorten microfoons werden gedemonstreerd. Behandeld werden de camera microfoon, een AKG dasspeld microfoon, een dynamische microfoon, alsmede een externe cameramicrofoon.

Jaap Leeuwe demonstreerde hoe hij werkt met een MD (minidisk) bij het inspreken van commentaar. Duidelijk werd wel dat een goede microfoon en opstelling belangrijk zijn. Belangrijk is ook de geluidssterkte af te stemmen op het niveau van het TV Journaal en de muziek, het live geluid en de geluidseffecten daarop af te stemmen.

Een compliment voor Gerrit is hier zeker op zijn plaats. Het toont tevens duidelijk aan dat je met kennis van zaken en een goede voorbereiding een uitstekende avond kunt verzorgen. Dit moeten we vaker doen.


© FVCZ.NL