2006


2006-12-20 Slotavond


De programmacommissie had deze avond geplaatst in het kader van nostalgie, met oude films,het liefst gedraaid op een oude smalfilmprojector. Dat laatste was niet echt een haalbare kaart, wel werden uit de collectie van de club wat oude films geselecteerd. 


slotavond1

Omdat we komend jaar 35 jaar hopen te bestaan, werd teruggeblikt op het 10-jarig bestaan van de club met een bezoekje aan Parijs. Een aantal bekenden zijn inmiddels wel 25 jaar ouder en enkelen helaas al overleden. We keken ook nog eens naar “De drie wensen”, een van de animatiefilms die de club heeft voortgebracht. Met “Mensen over mensen” van Gerrit van Doornen blikten we terug op een oude opdrachtfilm. Gerrit en Sjaan waren blij verrast zich op het einde van de film hand in hand terug te zien, waarbij Gerrit wel in de belangstelling stond maar zich niet realiseerde dat hij hiermee in de schijnwerpers kwam te staan.




gerrit plaquette

Even later richtte voorzitter Bert het woord tot Gerrit in verband met zijn benoeming tot erelid eerder dit jaar en liet dit vergezeld gaan door een oorkonde, waarin e.e.a. werd bevestigd.

De avond werd besloten met een oude compilatiefilm, gemaakt bij het 10-jarig bestaan van de club. Leuk om

zulke oude beelden weer eens terug te zien, alleen dat jezelf ook inmiddels zoveel ouder bent geworden is

wat minder. Dat hoort bij het leven zullen we maar denken.






tante cor

Deze avond werd door Floor ook nog eventjes een bedankje uitgesproken naar Tante Cor. Hij liet dit vergezeld van een pakje met een wel erg bekende vormgeving.

Na het afsluiten van het officiële gedeelte van de avond bleven verschillende leden nog wat napraten (of was het al plannen maken voor het komende jaar?). Bijgaande foto’s werden gemaakt door John Riegen. 

Harry.




2006-12-13 Raad de werkplek met Woud Verburg

Als nieuwtje had e programmacommissie een avond georganiseerd met als thema “Raad de werkplek”, waarbij het de bedoeling was te laten zien op welke plek de leden hun films monteren en van geluid voorzien. Door een uitleg van Woud op een eerdere avond was het niet meer duidelijk of de werkplek nu herkenbaar of versluierd in beeld moest worden gebracht. Op deze avond gaf Woud toe dat hij enige twijfels had over het slagen van de avond. “Komen ze wel of niet met een film?” Zien ze het wel zitten?

Woud was dan ook blij dat een 10-tal leden wat had gemaakt. Tot verrassing van velen zaten daar ware kunststukjes tussen, soms gebaseerd op horror of herkenbare spot. Ben Brinkel was weliswaar verstopt onder een Burka (mag nu nog), maar door zijn stem werd hij direct herkend. Weinig punten dus! Minder bekend en daardoor erg verrassend was de inzending van Mieneke Mei, die slechts 2x werd “geraden”, toneelattributen (en laptop met Studio) ten spijt. De potten honing, door Woud beschikbaar gesteld voor de leden die de meeste plekjes goed zouden raden, gingen naar Rini Konings en Harry van der Burgt.

Het kijken naar de korte filmpjes ging in een heel gezellige en gemoedelijke sfeer. Hierdoor werd het een erg leuke avond. Of iedereen nu de werkplek wel weet te herkennen blijft nog een open vraag.


2006-12-06 NoPro Filmisch


Op deze avond keken 24 leden naar de ingebrachte films. Begonnen werd met een film van Woud Verburg, die zichzelf presenteerde als een huis-tuin-keuken filmer. 

Sint en de peutergym”(2005) was een registratie van een bezoek van Sinterklaas aan de peutergym van

zijn kleinkind. Mooie opnamen van een beweeglijk onderwerp, die het verdienen om wat scherper gemonteerd te worden. Nu is het nog teveel een chronologische opbouw. Een wat andere opzet van de film (intro van de zaal, kinderen doen oefening, sinterklaas komt) zou voor de buitenstaander (en mogelijk ook de betrokkenen) ten goede komen. Een aantal scènes zouden best wat kunnen worden ingekort.


sportscar

Jan de Bloois kwam deze avond met een soort promotiefilm “Sportscars …etc”. Door de lengte van de titel is de inhoud ons ontschoten. Wel noteerden we dat het ging om activiteiten van Manifesto Sportscars in Moerkapelle. Mooie beelden, met zelfs een rijopname in een van de wagens. Het commentaar wordt node gemist. Volgens Jan speelde dit ook geen rol in het beoogde doel, omdat de film van een leuk en vlot muziekje vergezeld op een website moet draaien. Voor de liefhebbers: http://www.manifestosportscars.com


24 uurs

24 uur van Zoetermeer” van Jan Boelhouwer was een in 1990 opgenomen verslag van een zeil/surfwedstrijd. De film mist een introductie en eindigt eveneens plotseling. Ook zien we erg veel ruggen in beeld, waar we eigenlijk veel zeilers/surfers hadden willen zien. Waarom zit er teveel storend live geluid bij de film, waardoor deze onrustig is. Volgens Jan was het ook niet de bedoeling er een echte film van te maken maar ging het meer om een impressie van deze dag. Uit de zaal werd het voorstel geopperd om zo’n activiteit eens met de club te verfilmen, waardoor veel meer mogelijkheden ontstaan.



salvador da bahia

Met Harry van der Burgt trokken we naar “Salvador da Bahia”. Hij had de uit 1998 daterende opnamen van een veel grotere reisfilm opnieuw gemonteerd en daarbij de oude chronologische opbouw verlaten. Hierdoor kregen we in 13 minuten een beeld van deze Braziliaanse stad met haar cultuur en bezienswaardigheden. De film werd goed ontvangen en was volgens Gerrit een van de beteren in zijn soort.

Doordat deze avond veel tijd werd besteed aan het bespreken van de films, was er slechts tijd voor vier films. Toch werd het door de meeste als prettig ervaren dat men er echt over kon praten en de beweegredenen van de maker kon vernemen. Het is daarom goed om de films die men op de NoPro filmisch avonden wil draaien, uiterlijk aan het begin van de avond op te geven.



2006-11-29 Bezoek aan Cine 67 Zwijndrecht en demonstratie Magix Video de luxe


harry cine67

Vanwege een tegenbezoek aan Cine67 in Zwijndrecht met een clubavond eveneens op woensdag, werd deze

avond de club gesplitst. Negen leden vertrokken o.l.v. Harry naar Zwijndrecht met een collectie eigen films.

Vanaf 20.00 uur werd een overzicht gegeven van wat wij als club doen. Het was een gezellige avond met een

leuke discussie. Pas om 23.00 uur werd de avond besloten. De leden van Cine67 vonden het wel jammer

dat wij niet langer konden blijven om met hen na te praten over het filmen.





demo magixjpg

Voor de overige leden was de zaal van de Petuniatuin gewoon open en werd een demonstratie ingelast van Magix Video de Luxe o.l.v. Rini Konings. Het programma stond op een lap-top, waardoor de mogelijkheid werd geboden om met een klein groepje verder in te gaan op de mogelijkheden. Dit werd zeer op prijs gesteld.

Men zag dit als een goede mogelijkheid om ook op de NoPro technisch avonden op deze wijze te werken.







2006-11-22 NoPro Technisch - Geluid bij de film


Op deze NoPro technisch avond werd door John Riegen en Harry van der Burgt het aspect “Geluid bij de film” samengevat in een Powerpoint presentatie met voorbeelden.

Waaruit bestaat geluid bij de film?

* Filmgeluid live: alles wat aan geluid tijdens het filmen wordt opgenomen

* Muziek: moet je tijdens de montage toevoegen aan geluidsspoor.

Waar zoeken? Zoeken naar muziekdragers is tijdrovend / soms kostbaar / licentierechten etc.

Je kunt kijken in de bibliotheek - Internet - markt - Pelgrimshoeve - zelf samenstellen uit digitale geluidsfragmenten - zelf inspelen - samen componeren /arrangeren.

* Spraak: opnemen en toevoegen aan geluidsspoor

* Geluidseffecten: toevoegen aan geluidsspoor


inspelen muziek

Probleem: We willen moeiteloos, gratis de beste passende muziek aan onze film toevoegen. Dit is onmogelijk.

Waar moet je op letten bij je muziekkeuze?

Welke gereedschappen moet je gebruiken?

Werk bijvoorkeur met de programma's waarmee je bekend bent en die voorhanden zijn.

Koop geen duur programma, dat allerlei schone beloften voorspiegelt, maar dat een zeer steile leercurve heeft, als je er niet heel veel tijd in kunt steken, om het onder de knie te krijgen.

Op deze avond werden nog eens de mogelijkheden op een rijtje gezet, van de meest simpele, tot de wat geavanceerder oplossingen.


John Riegen



2006-11-15 Monteren op muziek


Opzet van deze avond was het monteren van muziek achter de aangeleverde beelden.

Ben Brinkel had hiervoor een montage gemaakt van een film over een communieviering. Hiervoor had hij diverse bestanden op een DVD gezet. Helaas stond daarbij het gemonteerde deel in Mpeg2, waardoor het niet voor iedereen bruikbaar was. Later werd ook nog een DV versie beschikbaar gesteld. Uiteindelijk kregen we 7 films ter beoordeling te zien. De opzet was dat elk lid zou beoordelen op sfeer en verhaal, volume van de diverse geluidsbronnen, commentaar, toegevoegde muziek en gebruik van live geluid. Daarna diende men aan te geven welke film de beste was.

Leuk was dat verschillende filmers op hun eigen manier het geluid hadden aangepast. Aanpassen van de stem, actiegeluid bij de auto, weglaten zingen, toevoegen commentaar etc. Alleen John Sterk had het aspect te laat komen bij de kerk benadrukt door de muziek al eerder te laten beginnen. Bij de puntentelling werd Ben Verbeek nipt verslagen (7 punten). Zijn combinatie van racegeluid en wat somber ingesproken commentaar deed het erg goed. Uiteindelijke winnaar werd Gerrit van Doornen met 8 punten. Gerrit had het commentaar een geheel eigen rol laten spelen met veelal verklarende tekst.

Door een invulling van geluiden, muziek en commentaar, werd het toch een leerzame avond.

Een herhaling is vanwege het enthousiasme van de deelnemers te overwegen. Wel moet de informatie dan meteen juist worden aangeleverd in een voor iedereen bruikbare vorm.



2006-11-08 Jan de Bloois over Apple GarageBand 3:geluid bij de film


Op deze avond liet Jan de Bloois zien, dat je met Apple GarageBand ook leuke dingen kunt doen om (passend???) geluid bij de film te krijgen. Hij begon zijn betoog, dat het wel erg lastig is om 250 CD's door te worstelen om een geschikt muziekfragment bij je film te krijgen. Hij wilde ons laten inzien, dat het met Apple GarageBand gemakkelijker kan. Hij raadde ons (als Windows en Casablanca gebruikers) aan, bij de aanschaf van een nieuw apparaat ook eens te denken aan een Apple, met bijbehorende software: deze is volgens  hem veel stabieler, kent geen virussen etc.

(opm. Hierin begint enige verandering te komen. Beveiligingsbedrijf Symantec waarschuwt dat Mac-computers steeds meer het doelwit worden van aanvallen door virussen en hackers. De reden is dat de computer steeds populairder wordt. Bron: CNN.com).


garageband

Jan ging daarbij voorbij aan het kostenaspect. De meesten van ons hebben reeds een niet gering bedrag geïnvesteerd in apparatuur en software. Ook is geïnvesteerd in het leren omgaan met deze software. Overschakelen heeft als consequentie, dat dit grote investeringen tot gevolg heeft en dat is voor velen van ons een grote belasting.

Je moet je inwerken in een nieuw systeem en geheel andere programmatuur aanleren, wat een aanzienlijke tijds- en geldinvestering zal kosten.

Jan liet veel mogelijkheden van GarageBand de revue passeren. Het is mogelijk een filmspoor te importeren.

Daarnaast zijn vele audiosporen mogelijk. Het programma beschikt over een uitgebreide bibliotheek van geluidsfragmenten (samples of loops). Door deze loops in een bepaalde (welke?) volgorde achter elkaar te zetten, kun je snel een muziekje neerzetten, wat op een muziekbandje lijkt dat in een garage zit te oefenen (vandaar de naam garage band). Maar nu komt ook de vraag:" Kun je dat zonder kennis van zaken? Hiermee bedoel ik het aanvoelen van een bepaalde sfeer van de film, vertalen in een bijpassende muziek?

Jan heeft mijn twijfel op dit gebied niet overtuigend kunnen wegnemen. Jan's vergelijking van het moeizame uitzoeken van CD's en van het gemak van GarageBand gaat m.i. mank. Ook hier zul je duizenden loops de revue moeten laten passeren en een keuze moeten maken. Rest dan ook de vraag: “wat kies ik en hoe doe ik dat?”

Ook het willekeurig verhogen of verlagen van de toonsoort van een loop van een stukje band, om de eentonigheid te doorbreken, helpt niet. Dit komt omdat er dan muzikaal gezien iets fout gaat. De akkoorden kloppen niet meer. Nog moeilijker wordt het om er dan een baspartij bij te zetten (inspelen). Dan zul je toch verstand van muziek moeten hebben! Verder bleek dat wanneer je op een bepaald tijdstip een bepaald effect wilt toevoegen, dit net te vroeg of net te laat onder de film terecht kwam ondanks vele pogingen. Misschien was dit de nieuwigheid, nog ergens een instelling vergeten? Jan had het programma nog maar net, dus toch knap dat hij al zoveel kon laten zien. 

Mijn conclusie is, dat Apple GarageBand een mooi programma is met prachtige, kwalitatief goede geluidssamples, zeer gemakkelijk voor het samenstellen van Internetradio. Hierbij draai je muziek en voeg je af en toe korte jingles toe en je neemt wat kreten en aankondigingen op. Zo kun je in korte tijd een muziekprogramma maken dat een radioprogramma van 24 uur oplevert.

Apple zelf zegt bij de introductie van het programma als eerste:

"De beste manier om muziek op te nemen op de Mac is nu ook de beste manier op podcasts op te nemen.

Als je podcasts wilt maken met GarageBand 3, beschik je over een complete controlekamer in je zeer compleet uitgeruste radiostudio. En dankzij de nieuwe integratie met iWeb is je stem in no time op

het internet te beluisteren".

garageband2

Vervolgens gaat de beschrijving in op het "Illustratiespoor voor je podcasts". Hierbij gaat het er om dat luisteraars kunnen zien wat ze horen. Pas op de laatste plaats wordt de filmmogelijkheid genoemd:

“Het nieuwe videospoor in GarageBand maakt het makkelijk om eigen filmmuziek aan je films toe te voegen. En dat geldt niet alleen voor mensen met muzikale aanleg. Je gebruikt de loops die bij GarageBand zijn geleverd of je stelt een combinatie samen van loops, softwareinstrumenten of geluidsopnamen die je eerder zelf hebt gemaakt. Je kunt GarageBand zelfs gebruiken om filmeffecten, zoals voetstappen of krakende deuren, toe te voegen. Als je je iMovie-project van een soundtrack hebt voorzien, bewaar je het als een QuickTime-video en verstuur je het naar iDVD om het op een dvd te branden, of naar iWeb om het op het internet te publiceren.”

Voor een wat langere film (20 minuten bijvoorbeeld) is dit programma net zo moeilijk of makkelijk als de vele sequencerprogramma's die er op het Windows platform bestaan. Ik werk al jaren met Cubase, eerst met Atari later met MS-dos en vervolgens Win98 en XP. Hiermee kun je ook de meest ingewikkelde composities maken. Het werkte op alle door mij gebruikte computerplatforms stabiel.


2006-11-01 NoPro filmisch

Verbouwingen van toiletten in de Petuniatuin, eerst annuleren van het programma, later gewijzigd programma etc. In ieder geval waren deze avond weinig leden (16) aanwezig in de zaal van de Petuniatuin. Toch enthousiaste aanwezigen en ook een paar films. John Sterk vertoonde eerst een demo met daarin leuke montagetrucs en mooie grafische titels. Leuk ook de blue screen opname waarbij John zelf tweemaal in beeld is.

glasobjecten Tettero

Daarna keken we naar de film “Glas”, in 2004 gemaakt door John Sterk. De film werd voor zijn dochter gemaakt bij Tettero Glasobjecten Amsterdam. De dochter vertelt daarbij het verhaal en is ook zelf nadrukkelijk in beeld. De mooie en rustige opnamen geven samen met de tekst een goed beeld van de werkzaamheden bij het vervaardigen van glasobjecten.

Volgens John werd uiteindelijk 25% van het opgenomen materiaal gebruikt in de film. De chronologische volgorde is echter wel altijd aangehouden. 


John Riegen verraste ons met een korte animatiefilm “Pech”, waarin een vliegtuig, popje en hijskraan een belangrijke rol spelen. In het poppetje meenden we zelfs even Eddy te herkennen, maar allerlei overeenkomsten blijken op toeval te berusten. Leuk gevonden en goed voor een lach tussendoor. Volgens John is het wel veel werk, ook al doe je dit met flashanimatie.

Rini Konings nam ons mee naar Den Bosch voor het “Feestje van Tante Els”. Leuk om op deze manier een familiefeestje te organiseren. Voor kenners van Den Bosch kwamen diverse herkenningspunten naar voren, ondermeer door de wandeling door Den Bosch en het varen op de Binnendieze. De wat meer geoefende kroegenlopers zullen de diverse eet- en drinkgelegenheden ook wel hebben herkend. Kern van zo’n film blijft toch de familie, waarvoor de film in eerste instantie is bedoeld. De vaak mooie beelden geven een goed idee over het verloop van de dag. Over de gebruikte muziek, vooral de gezongen teksten, kan men enige twijfel hebben.

Aan het einde van de avond bekeken we nog een stukje film van John Sterk over Zuid-Afrika. Met een Afrikaans sprekende gids trok met door het gebied. We zagen vaak mooie beelden en misten het commentaar. Jammer dat we vanwege de tijd slechts een kort stukje hebben kunnen zien. De eerste indruk was zo goed, dat dit naar meer doet verlangen.



2006-10-18 Clublid Centraal – Jan de Bloois.


Op deze avond fungeerde Joop Meerburg als reporter en Jan was het "slachtoffer".


joop meerburg

Joop:"Welke argumenten had je om met video te beginnen?"

Jan: "Op 8-jarige leeftijd begonnen met fotograferen. Dit is in de loop der jaren uitgegroeid tot een fotohobby waarbij foto diorama"s werden gemaakt (dia's + geluid geautomatiseerd geprojecteerd.)". Jan knutselde (niet altijd met succes door fouten in Radiobulletin of Electuur) ook met elektronicaschakelingen om deze automatie te vervolmaken Hij organiseerde ook dergelijke voorstellingen. Na 20 jaar vond hij het welletjes en stapte over op de film. Het mooie plaatjes schieten lukte wel... maar film???

Joop: "Je bent 4 jaar geleden begonnen met video, maar als ik op je website kijk, dan komt mij een wereld van ervaring tegemoet. Wie heeft je daarbij geholpen?

Jan: Voor de kadrering, de kleurcompositie, het beeld- en lijnenspel, de diaclub. Voor de video: in eerste instantie de videoclub in 's-Gravenzande. Via hen wilde ik leren van de goede en foute dingen, die werden besproken. Vervolgens de filmclub in Maassluis, die wat professioneler is ingesteld. Ook volgde ik cursussen via de Regio's ZH 1 en 2 van de Nova (o.a. jurering). Ook leer je

door veel naar anderen te kijken en de goede dingen over te nemen."


joop en jan0

Joop:" Heb je zelf nog gefilmd?"

Jan: "Ja, mijn eerste video was met een gehuurde camera in Spanje, waarbij in het vliegtuig de gebruiksaanwijzing werd

bestudeerd." Jan ervoer filmen als een vreemde ervaring: de fotobeelden begonnen te bewegen! De opnamen werden ongemonteerd op VHS gezet. De scènes waren te lang. Later geluid via Fostex recorder 10 sporen - Teac - computermontage (Apple) (gemakkelijker). Er werd vervolgens de film “Chrysantenteelt in beeld” vertoond met mooie beelden en bijpassende muziek van 6 minuten (vanaf het scherm opgenomen en vastgelegd op VHS). De voorkeur van Jan gaat meer uit naar documentair werk, omdat hij (volgens eigen zeggen) te weinig fantasie heeft voor andere films. Tweede film was “Turkije” (2001). Nog zonder muziek en commentaar. Weer opgenomen met een geleende camera, maar de ervaring was wel zo leuk dat hij ermee wilde doorgaan.

Joop: "Hoe ver ben je nu gekomen met je hobby, heb je al wat opgestoken?”

Jan vertelt dat hij wel al iets gevorderd is, maar nog veel zal moeten leren. Hij wil eigenlijk een speelfilm maken. Op de vraag van welk aspect van de film hij zich zou willen toeleggen, antwoordde hij :"Alles".

De derde film (uit 2002) was “Wadlopen in Kenya” (7 min) en met een DV camera opgenomen. De titelbeelden werden gemonteerd op de muziek en moesten een soort trailer worden. De muziek die gebruikt werd kwam uit “Out of Africa”. De film was Jan’s eerste op de computer gemonteerde film. Verder werd er nog ingegaan op het ontstaan van de website, die eerst was opgezet voor de Videogroep Westland. Maar thans heeft deze een eigen karakter heeft gekregen met onderwerpen als video-morphing, het overzetten van LP op CD en het maken van DVD. Een film waar Jan nog steeds trots op is, is een op video overgezette diaserie “Hoe zeere

vallen ze af”, met een gedicht van Guido Gezelle als basis. 


hoge licht

Een documentaire die samen met anderen gemaakt werd was “De terugkeer van het hoge licht” (2004). Onderwerp daarbij was het verplaatsen van een oude vuurtoren van Kijkduin naar Hoek van Holland, waar de toren oorspronkelijk vandaan kwam. Mooie beelden, ondanks het vaak slechte weer. Deze film werd in zijn geheel vertoond, omdat de mensen aandachtig bleven zitten kijken. Het werd daardoor een latertje voor de club. Joop bedankte tenslotte Jan voor de medewerking aan het gesprek en de films die hij had laten zien. Hij sprak de wens uit dat Jan een prettige tijd bij onze club zal hebben.



2006-10-04+11 Vakantiefilms.

4 en 11 oktober: 

Vakantiefilms zijn altijd dankbare avonden. Er zijn altijd wel films, vaak van de meest exotische oorden. Zo kende ook deze avond een ruim aanbod van films, te ruim voor een avond als je er ook nog over wilt praten.

We begonnen met 15 min. “Fietsen in de Allgauer Alpen” (2006)van Jacques van Herten. We volgden Desi en Jacques op hun fietstocht van Pfronten naar Reutte. Veel mooie beelden, afgewisseld door gebruik van stills. De opnamen werden op de fiets gemaakt met een kleine JVC camera met een-hand bediening. De film was meer een herinnering en niet speciaal gemaakt voor deze avond. Het was een deel van 14 dagen fietsen, waarvan Jacques nog niet wist of het nog ooit een groter geheel zou worden. Mooie beelden, wel een beetje summier commentaar.


new york

Met Ben Brinkel gingen we naar “New York”(6 min). De familie speelde een nadrukkelijke rol in deze film, waardoor je

van New York zelf wat minder in beeld krijgt. Mooi

inhoudelijk commentaar met een eigen visie. De opmerking van

Ben in de film om het andere Amerika te laten zien, werd niet

echt beantwoord. Wel werd goed ingespeeld op de actualiteit

door de lichtkrant met de dood van de paus te laten zien. De

drukte van de stad komt niet tot uiting in de gebruikte muziek en

waarom werd begonnen met avondopnamen?

Het einde met het Amerikaanse volkslied met ondertiteling is wel een speciale benadering,

maar niet een die iedereen aanspreekt.


Lanzarote”(10 min) was de eerste film van Ben Verbeek. Ben is een half jaar geleden

begonnen met filmen en dit is zijn tweede montage. Mooie beelden, goed ondersteund met

kaartjes, die echter wel wat toelichting behoeven. De teksten waren wat onduidelijk en

stonden voor sommigen te kort. Veel beelden waren aan het begin of einde nog wat rommelig

Door hiervan stukjes af te halen wordt het geheel rustiger, maar dat is iets dat je moet leren.

Voor een eerste film een prima resultaat, dat nog wat kan beloven voor de toekomst.

Rob Kleijn liet ons genieten van “Marmaris en Cleopatra eiland” (2006, 10 min). Voor de

meesten van ons was dit de tweede keer dat we de film zagen, maar hij kon nog steeds boeien.

Goed commentaar met gebruik van een prachtige stem (schoondochter). Mooie beelden en

veel aandacht voor details. Jammer van dat commentaar over een gezongen stuk.


sonnemajpg

Op de fiets naar Sonnema Bolsward”(5 min) was een film van Jaap Leeuwe. We zien een groep kampeerder per fiets een bezoek brengen aan Sonnema en zien onder meer afvullen van flessen, etiketteren en verzenden. In beeld gebrachte oude platen lieten zien hoe het vroeger was.

Een leuke herinnering voor de groep voor het bezoek aan Sonnema, voor de buitenstaander blijven een aantal zaken in nevelen gehuld.


Jan de Bloois nam ons mee naar “Lüdenscheid en omgeving” (2003, 10 min.). Hij gaf een impressie van een winters Lüdenscheid met in het begin van de film veel dia-achtige beelden. Een echt verhaal ontbreekt. Mooie aftiteling, mooie sfeerbeelden en een mooie muziekmix van new age en klassiek. Maar wat doen die kikkers bij het Forellenkonzert van Schubert?


Vloed en eb” van Mieneke Meij liet ons het stromen van het water zien. De variatie in de beelden kan worden verbeterd, waardoor deze minder lang lijken te duren. Enkele schokkende beelden kunnen door knippen worden verbeterd.

moezel fietsen


Wie doet me wat aan de Moezel” (6

min) van Gerrit van Doornen werd

opgenomen in 2004 tijdens “Happy

Mosel” en gemonteerd in 2006. Mooie

beelden van fietsers op zo’n autoloze

zondag aan de Moezel. De titel en de

muziek waren gebaseerd op een Drents

lied “Wie doet me wat”. Hoewel je kunt

afvragen wat dat met fietsen aan de

Moezel te maken heeft, bleek het

geheel toch wel te passen. Was volgens

Gerrit ook onverstaanbaar.


Rini Konings nam ons mee op een “Dagje Elba”(8 min). De begin titel met Google Earth was

leuk gevonden. We volgden een groep toeristen in een Arke bus op de boot naar Elba en een

daarop volgend ritje over het eiland. Je wil dan veel laten zien, maar de vele pans maken het

beeld dan wel onrustig. En dat is dan weer jammer van de mooie beelden die er zijn.

Het commentaar is goed, ontbreekt alleen in het middengedeelte van de film. Aan de

verhouding stem/muziek moet Rini nog wat doen. Het doet ook wat vreemd aan als je zegt dat

je de pont op gaat en er een bus vanaf ziet komen.

Jammer dat de muziek te nadrukkelijk aanwezig is en niet echt bij de beelden past. Er is

muziek over Elba die beter is dat de “popcorn” muziek, ook al komt deze bij zoeken naar Elba

naar voren.

Ter informatie: bij mijn werkzaamheden voor Numico kom ik regelmatig muziek tegen van

Gloria Numico.


De “Elfstedentocht” (15 min) van Jaap Leeuwe brengt ons bij een paar plaatsen van de Friese

elfsteden. We zien veelal fragmenten van bezienswaardigheden, waarbij we best wat meer

informatie zouden willen hebben. Niet iedereen was er tenslotte bij aanwezig.

Vaak mooie beelden, maar we missen het verhaal. Nu is het een reportage van…. Over

muziek valt altijd te twisten, maar de dansmuziek bij de paarden komt op mij wat vreemd

over. Het “Stookerskoor” heeft ook een rol gekregen in de film, maar shanty muziek trekt

vaak teveel de aandacht.


Frankrijk zomer 2006” van Wim Drost (26 min) was opgenomen in breedbeeld en trok

meteen de aandacht door een leuke begintitel. We kregen mooie beelden te zien van de

plateaus in het Parc National de Cevennes, de Gorges du Tarn en een aantal wat minder

bekende lokale beroemde bezienswaardigheden. Het was een goed opgebouwd verhaal,

waarnaar we met plezier hebben kunnen kijken. Ook de muziekkeuze was goed verzorgd.

Met Rob Kleijn gingen we naar “Historisch Nijmegen”. Na beelden van de Hunerberg en het

Valkhof lieten we de oude Romijnen achter ons en via de Nonnenplaats met synagoge,

kwamen we al snel in het moderne Nijmegen terecht. De opmerking aan het slot dat alle

binnensteden helaas op elkaar lijken, mag dan waar zijn maar correspondeert niet helemaal

met de titel van de film.


de-efteling

Als laatste film kwam “De Efteling”(2006) van Hans van Woerkom op het scherm. Wat

beoogde een leuk dagje naar de Efteling met de kleinkinderen te zijn, bleek door de mooie

beelden en goede montage veel meer te zijn dan dat. Hans had ook veel aandacht voor details.

Zo kan een familiefilm duidelijk interessant zijn voor buitenstaanders.

Over twee avonden verspreid hadden we toch een oogst van 14 films. Een pracht resultaat, al

hoewel! Met het aantal leden dat we hebben, moeten er toch nog meer vakantiefilms in het vat

zitten. We houden het er maar op dat nog niet iedereen klaar was met monteren.




© FVCZ.NL