2006-01-11 Openingsavond

Op deze avond worden de gebruikelijke nieuwjaarswensen vergezeld door het vertonen van een eerder toegezegde film over montage. De film “Op het scherp van de snede” (50 minuten) vormt de hoofdschotel. In deze film worden de verschillende aspecten van het monteren (“editten”) van bioscoopfilms belicht. Ingegaan werd op de rol van de editor en het verschil met

vroeger. Hoewel het over de professionele filmwereld gaat, waren ook voor ons interessante opmerkingen te beluisteren. Zo werd ook ingegaan op de rol van producent, regisseur en editor. Wij gaan er veelal nog vanuit dat de regisseur de centrale spil is in de film, maar ook deze wordt maar ingehuurd voor zijn job.© FVCZ.NL