2006-04-02 Regiofestival Zoetermeer

graanschuurr

De oudere leden van de club zullen zich ongetwijfeld nog herinneren, dat het theater in de Graanschuur het jaarlijkse trefpunt was voor het Regiofestival. Na enkele jaren elders, is het festival weer terug in Zoetermeer. En daarop mogen we best trots zijn. Jammer van enkele kleine problemen als het niet goed functioneren van de verwarming in de zaal. In totaal werden 26 films ingezonden voor de voorjurering van dit festival. De juryleden waren na een hele dag voorjureren, ook nog op de projectiedag aanwezig en lazen daarbij om beurten het juryrapport voor.

In totaal werden zes nominaties uitgereikt voor het Nationale festival van de NOVA. Winnaar werd de film “De laatste mevrouw” van Piet de Haan en Niek van Oostenbrugge. Deze film kreeg tevens de Louky Klerks geluidsprijs.

Onze club kwam terecht op de plaatsen:

11, 12, 15 en 17. Geen topposities, geen nominaties, maar wel aardige plaatsen in het midden van de ranglijst. Een duidelijk hoger gemiddelde voor onze club an verleden jaar. 

plaquette harry john

Harry en John kregen daarbij tot hun verrassing nog een plaquette voor de “Beste Reisfilm” (Trier, een wandeling door 2000 jaar geschiedenis). Als redactie is het moeilijk lovend te schrijven over een eigen film, zodat we maar volstaan met de opmerking “dat anderen deze prijs hebben toegekend en dat wij er zelf eigenlijk ook best trots op zijn”. Als makers denken we dan terug aan de avond NoPro filmisch waar we onze eerste versie hebben gedraaid. Er waren toen niet veel opmerkingen, maar een daarvan heeft ons wel aan het denken gezet. Dat was de opmerking van Gerrit “dat het na de kerk echt ging draaien”. We hebben toen het eerste stuk opnieuw bekeken, stukken weggelaten en nieuwe beelden toegevoegd. Daardoor werd het ritme in de film verbeterd. Dit heeft geleid tot het volgende jurycommentaar:


Verslag gevende cameravoering, nergens opvallend en dat is eigenlijk een pluspunt. De muziek is op den duur wat indringend aanwezig en het live geluid ontbreekt helaas. De film is goed gedocumenteerd. Er is voldoende aanvullend beeldmateriaal om het geheel te complementeren”

Wij denken dat onze NoPro filmisch avonden best een goede bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de films. Eerste voorwaarde is dan wel dat zowel “makers van een film” als “opmerkingen makende leden” daar op een positieve manier mee omgaan. Je moet immers wat kunnen met de gemaakte opmerkingen. Met opmerkingen als “wat moet ik hiermee” is de maker natuurlijk ook niet geholpen.© FVCZ.NL