2006-05-10 Omzetten film naar video

Het omzetten van smalfilm door Gerrit van Doornen

Jarenlang heeft de filmwereld geleefd met het “knippen en plakken” van de films. Iedereen had wel een methode om de beelden op een gewenste volgorde te krijgen, maar het was wel steeds een noeste arbeid en elke fout was min of meer funest door het verloren gegane materiaal.


film plakken

Geen wonder dat filmers nu sinds een aantal jaren hun oude, met veel moeite samengestelde materiaal, willen overzetten op moderne systemen als DV en DVD. Via een persbericht, o.a. in de Postiljon, hadden we wel op enige belangstelling van buiten gehoopt. Dat de belangstelling echter zo groot was als deze avond, hadden we niet

verwacht. Ons Dorpshuis zat afgeladen vol (meer dan 50 bezoekers, incl. leden), zodat ook de krukken aan de bar moesten worden gebruikt. Later hoorden we van Floor dat de oproep van Harry om wat in de barpot te doen niet te vergeefs was geweest. Gerrit demonstreerde deze avond weer zijn oude beroep “werken met Glasscreen”. Dit is een van de goedkopere methoden van projecteren, zonder dat we met een zg. hotspot worden geconfronteerd. Gerrit

liet ons verschillende mogelijkheden zien en wees ons op de dingen waarop we moeten letten. Zo hebben we onder meer te maken met een verschil in snelheid van de oude film (16, 18 of 24 bld/sec) en video (25 halve beelden/sec voor PAL). Er zitten dus 25 hele beeldjes per seconde in een video-opname. Het ene halfbeeld bestaat uit de oneven lijnen en het andere halfbeeld uit de even lijnen. In onze ogen en hersens vloeien die lijnen in elkaar en het maakt dus niet uit of er twee halfbeelden opnamen zijn van elkaar opvolgende beeldjes, of van hetzelfde beeldje. Als de vlinder net voor het beeld zit terwijl de videocamera opneemt, dan is een deel van het beeld zwart of donker. Als de camera synchroon met het beeld zou lopen, dan zou deze (gedeeltelijk) donkeropname zich precies op dezelfde plaats in de waargenomen beeldweergave als een zwarte balk manifesteren. Loopt de camera niet synchroon met het beeld, wat meestal het geval is, dan ‘loopt' deze balk, hetgeen op flikkeren van het beeld lijkt. Als we de slip van de projector buiten beschouwing laten komt het neer op een frequentie van 16 x 3 = 48 Hertz bij ‘Dubbel 8' en 18 x 3 = 54 Hertz bij ‘Super 8’. In het ene geval ís dat 4% te langzaam en in het andere geval 8% te vlug voor video.

gerrit van doornenr

Als de projector niet regelbaar is, kan bijvoorbeeld om een aandrijfasje dunne tape aangebracht worden om de projectietijd aan te passen. Je kunt ook kiezen voor een dure elektronische regeling.

De snelheid moet altijd bepaald worden als de projectiemotor warm, is dus een kwartiertje laten draaien voor je met de opname begint. Een ander probleem is de kleur. De hoofdkleuren bij film zijn niet dezelfde als bij video, dus zal er altijd kleurverschuiving optreden, wat bij de witbalans instelling min of meer bij te regelen is. Bij een automaat gaat dit niet. Wel is het bij sommige videomontageprogramma's mogelijk achteraf iets bij te regelen. Informatie genoeg om dit allemaal zelf eens uit te proberen.

© FVCZ.NL