2006-05-31 Slotavond

Zoals we gewend zijn stond ook deze slotavond in het teken van een gezellig samenzijn en terugblikken op het afgelopen seizoen. Ook onze voorzitter Bert was met vereende krachten naar deze avond gebracht, maar zijn lichamelijke ongemakken maakten het voor hem niet mogelijk al de hele avond bij ons te zijn. Wel werd hij opgetrommeld voor de bekende bedankjes voor commissieleden, waarna hij zich graag weer terugtrok en de leiding van de avond weer overgaf aan Harry. 

De gebruikelijke korte films waren deze avond op verzoek van Joe Toet vervangen door een wat langere productie van Jacques van Herten. Deze was door Joe gevraagd om opnamen te maken bij zijn huwelijk met Diet. Dit gaf Harry de gelegenheid om Joe en Diet nog eens officieel namens de club geluk en voorspoed te wensen omdat de aankondiging voor het huwelijk nooit bij de club was aangekomen.

De film zelf was een mooie registratie van de activiteiten rond dit huwelijk. De keuze om de gasten op de video hun gelukwensen te laten uitspreken was verrassend en mooi gevonden. Voor Joe en Diet een blijvende herinnering aan deze dag. Van uit de zaal hoorden wij wel de opmerking, dat de film best ondertiteld had mogen worden. Alsof je het uitstralende geluk kunt ondertitelen. Gezellig was het die dag zeker, dat straalde de film wel uit. 

Alsof het zo had moeten zijn was gezelligheid ook het onderwerp van een film die door Gerrit van Doornen en Rini Konings was gemaakt voor het Zoetermeerse museum onder de titel “Gezelligheid in Zoetermeer”. In straatinterviews werd opgetekend wat voorbijkomende Zoetermeerders “gezelligheid” vinden. Deze film draait gedurende de zomermaanden als onderdeel van een doorlopende expositie.

De slotavond stond voor ons tevens in het teken van een afscheid van het Dorpshuis waar we meer dan 30 jaar op woensdagavond onderdak hadden gevonden. De nog aanwezige rekwisieten van de club waren daarvoor aan de wand geplakt, terwijl een “richtingaanwijzer” liet zien met welke activiteiten de club zich destijds bezighield. 

Nu …..op naar de nieuwe locatie Petuniatuin !!!


© FVCZ.NL