2006-09-06 Openingsavond Petuniatuin


Na een verblijf van meer dan 30 jaar in het “Dorpshuis”, kwam dan het moment dat we ons vertrouwde

onderkomen moesten verlaten en onze toevlucht moesten zoeken in een nieuw onderkomen. Op dat moment realiseer je je pas, hoeveel spullen we in de loop der jaren hebben verzameld en bewaard. 

jonge prins

Door Floor en Harry werd een inventarislijst opgesteld en een ieder had de gelegenheid in te schrijven voor een of meer “oude stukken”. Een deel van het materiaal kreeg een goede bestemming, het restant werd afgevoerd. Bijgaande foto vond Floor bij het ontruimen van het Dorpshuis. Voor de club een bundeling van twee onderkomens, omdat we voor we onze intrek namen in het Dorpshuis ook korte tijd onze clubavonden hadden in de achterzaal van “De Jonge Prins”. Deze foto stamt nog uit de tijd dat deze twee lokalen gevestigd waren in Zegwaart. Door toedoen van Jan Boelhouwer en zijn contacten met de gemeente Zoetermeer, zijn we er als club toch in geslaagd om tijdig een nieuw onderkomen te vinden in de recreatiezaal van de Petuniatuin. 


petuniatuin

Het bestuur en een paar andere leden hadden al kennis gemaakt met deze locatie tijdens de besprekingen of de “Open dag Petuniatuin”, waaraan we als club al onze medewerking hadden verleend. Voor de meeste leden was het “even wennen”. Veel ruimte, goede stoelen, maar ook…. Een tegenvallende geluidsinstallatie.

Gelukkig ook een “koffiehoek” met de bekende gezichten van Floor en tante Cor.


Opm: Inmiddels ingang via 7a !!!!!!!!

© FVCZ.NL