2006-12-20  Slotavond

Previous


De programmacommissie had deze avond geplaatst in het kader van nostalgie, met oude films,het liefst gedraaid op een oude smalfilmprojector. Dat laatste was niet echt een haalbare kaart, wel werden uit de collectie van de club wat oude films geselecteerd. 


slotavond1

Omdat we komend jaar 35 jaar hopen te bestaan, werd teruggeblikt op het 10-jarig bestaan van de club met een bezoekje aan Parijs. Een aantal bekenden zijn inmiddels wel 25 jaar ouder en enkelen helaas al overleden. We keken ook nog eens naar “De drie wensen”, een van de animatiefilms die de club heeft voortgebracht. Met “Mensen over mensen” van Gerrit van Doornen blikten we terug op een oude opdrachtfilm. Gerrit en Sjaan waren blij verrast zich op het einde van de film hand in hand terug te zien, waarbij Gerrit wel in de belangstelling stond maar zich niet realiseerde dat hij hiermee in de schijnwerpers kwam te staan.
gerrit plaquette

Even later richtte voorzitter Bert het woord tot Gerrit in verband met zijn benoeming tot erelid eerder dit jaar en liet dit vergezeld gaan door een oorkonde, waarin e.e.a. werd bevestigd.

De avond werd besloten met een oude compilatiefilm, gemaakt bij het 10-jarig bestaan van de club. Leuk om

zulke oude beelden weer eens terug te zien, alleen dat jezelf ook inmiddels zoveel ouder bent geworden is

wat minder. Dat hoort bij het leven zullen we maar denken.


tante cor

Deze avond werd door Floor ook nog eventjes een bedankje uitgesproken naar Tante Cor. Hij liet dit vergezeld van een pakje met een wel erg bekende vormgeving.

Na het afsluiten van het officiële gedeelte van de avond bleven verschillende leden nog wat napraten (of was het al plannen maken voor het komende jaar?). Bijgaande foto’s werden gemaakt door John Riegen. 

Harry.
© FVCZ.NL