2007-01-17 Clubfilm

Bespreking clubfilms “wat gaan we maken ?”

De 23 leden aanwezige leden hielden zich het eerste deel van de avond bezig met ideeën voor een te maken film. Een vijftal onderwerpen kwam aan de orde. Uiteindelijk werd besloten een tweetal onderwerpen verder te gaan uitwerken.

“Opa” werd genomen als speelfilm. Daarnaast werd besloten “Geloven in Zoetermeer” verder uit te werken in het kader van 1000 bestaan van Zoetermeer. Rini Konings nam de coördinatie van beide teams op zich.

Na de pauze keken we nog naar een paar films. Rob Kleijn nam ons mee naar Thailand, waarbij de intro met reisroute en de fraaie beelden direct opvielen. Mogelijk dat Rob met wat aanpassingen er nog wat verbeteringen in kan aanbrengen.

De “Hangende tuinen” van Jaap Leeuwe waren een eerste montage van een bezoek aan deze tuinen. Nog wat veel pannen en wat minder goede camerabewegingen. Het geluid was veel te zacht opgenomen, waardoor sprake was van vervorming. Jaap zal proberen wat aanpassingen in de film te brengen en belooft in een later stadium ons de resultaten hiervan te laten zien.© FVCZ.NL