2007-05-16 Vertoning "Eigenbelang"


Als club begin je vol enthousiasme aan het maken van een speelfilm. Er zijn wat ideeën, er word een synopsis geschreven en later weer helemaal veranderd. Je bent met een aantal filmers dagen in de weer voor het maken van opnamen. Het huis van Mieneke is inmiddels ook weer op orde, de opnamen zijn door Hans van Woerkom en John Sterk gemonteerd. Dan komt het moment dat de productieleider Rini Konings vol trots mag verkondigen dat de film klaar is.

Tijd ook om crew en spelers eens bij elkaar te roepen om het resultaat te bekijken. Bijna alle spelers hadden kans gezien deze avond naar Zoetermeer te komen en gezellig met de leden van de club te kijken naar “Eigenbelang”.

Aan de reacties te horen werd het resultaat wel gewaardeerd. Na afloop bleef men nog gezellig napraten.

Bloemen waren er voor Mieneke. Van de film zijn door Rini DVD’s gemaakt, die aan de medewerkers werden overhandigd.


© FVCZ.NL