2007-09-19 Aspecten van de promotiefilmPresentatie door Jacques van Herten, uitgestelde avond van 4 april.

image001Jacques gaf bij zijn inleiding aan dat hij niet de intentie had om een cursus te geven over " Zo maak je een promotiefilm".

In de 16 films of delen van films die volgden probeerde hij de discussie op gang te brengen (met groot succes) om na te denken over de volgende aspecten:

Is het promotie? 
Promoten is het aan de man proberen te brengen

Is het voorlichting? 
Voorlichten is inlichten, op de hoogte brengen, informatie verstrekken
Is het reclame? 
Reclame is in het oog lopende, aanbevelende aankondiging, Openlijke aanprijzing.


Jacques overhandigde ons een formulier, waarop men tijdens het vertonen van de films aantekeningen kon maken ter discussie.image003
Dat het soms niet zo eenvoudig lag blijkt b.v. uit de meningen over het 1e filmpje (1989), waar een jongetje dat bij een spoorbaan woont, de baan op rent, terwijl er een trein komt aanstormen. Hij wordt net op tijd door iemand voor de trein weggerukt. Vervolgens zie je het jongetje op de rails spelen met een model treintje. Jaren later neemt het jongetje een OV-jaarkaart.

De conclusie was dat de elementen van de film tegenstrijdig zijn met het doel als deze film als promotie voor de OV-jaarkaart bedoeld is. 
Over het doel was overigens nog enige discussie.
2
e film: Arbeidstraining in het VSD. Dit ging over een nieuwe opzet van een praktijkschool met eigen praktijkopleiding en was duidelijk een voorlichtingsfilm.

3e film: Een musje in de tuin - Sexuele voorlichting, promotie, reclameslag.


4
e film: Een film over/voor Politie Haaglanden. 
Onderwerp: Bewust inbeslagneming van goederen, in het kader van de "Pluk ze wetgeving" 
(zie 
http://ar2004.emcdda.europa.eu/nl/page022-nl.html) 
De film was een opdrachtfilm van de "Politie Haaglanden", waarin de gang van zaken van een inbeslagneming en de administratieve verwerking behandeld werd. Er werd getoond, dat men er naar streeft niet te veel in beslag te nemen maar alleen de relevante zaken. 
De film, met veel vakjargon zoals PV, KVI' "onttrekking aan het verkeer van een vuurwapen", viel onder de noemer voorlichting, promotie.
5e film: Een grappige samenvatting over het vorige onderwerp.
Een man op een fiets met achterop een baguette die aan 2 zijden flink uitsteekt. Een agent snijdt het teveel er vanaf en neemt dit in beslag. Vervolgens eet de agent aan de waterkant het brood op.
6e film: De kop in de wind. Geschiedenis van molens, wedstrijdfilm cultureel erfgoed, promotie Nederlands landschap, documentaire
8e film: Hogeschool de Burggraaf. Onderwerp: Interne begeleiding van gestructureerd overleg, Promoten en instructie
9e film: Het andere gezicht,  Promotie
10e film: Hond bij dierenarts "Krijgt Dampers voor de hond zijn kont", Reclame
11e film: Leerlingenvervoer (1999) Voorlichting
12e film: Muisje eet kaas, Reclame
13e film: *
14e film: Crystal Clear
15e film: Reiger Postbus51 Reiger neemt kikker ipv vis
16e film: Film van Jacques.............., g één promotie-informatief!© FVCZ.NL