2007-11-27 Praten over film Religie

Hadden we begin 2007 nog goede hoop dat de Religiefilm eind 2007 klaar zou zijn voor vertoning, dan bleek dit ijdele hoop te zijn. Rini kon niets anders dan mededelen dat de film nog niet klaar was, maar dat Gerrit wel wilde vertellen over de stand van zaken en de problemen die men was tegengekomen.
Volgens Gerrit van Doornen was het belangrijkste uitgangspunt dat we een film wilden maken over een specifiek onderwerp. Gekozen werd voor “Geloven in Zoetermeer”, omdat dit ook aan bod kwam in de activiteiten van 1000 jaar Zoetermeer. Joop Meerburg, Rini Konings en Gerrit van Doornen hebben het synopsis verder uitgewerkt, waarna een scenario werd gemaakt. Dit werd regelmatig herzien, terwijl ook de titel van de film werd veranderd in “1000 jaar religie in Zoetermeer”. Probleem was onder meer dat de mensen niet altijd zeggen wat in het scenario staat.

Dat men niet stil gezeten heeft bleek uit het feit dat in de loop van de achter ons liggende maanden 18 DV tapes werden gebruikt voor opnamen van verschillende onderwerpen.

De globale opbouw van de film wordt nu:

1.Intro

2.Zoetermeer wordt stad

3.Ontwikkeling van de RK

4.Ontwikkeling van de protestantse kerken

5.Kerken in de stad (wat is er allemaal te vinden).

6.Import van buiten

7.Symposium tussen hemel en aarde

8.Relatie met Gemeente Zoetermeer

9.Afronding.

Maar hoe kun je aan meer dan 50 kerken aandacht besteden?

Ook bij de uitwerking kwam men de nodige problemen tegen. Zo werd veel gefilmd met twee camera’s, die jammer genoeg niet goed op elkaar waren afgestemd. Gerrit heeft hiervoor nu een hulpmiddel aangeschaft met prisma’s voor het goed kunnen bijstellen van de witbalans. Bij de opnamen van de verschillende interviews bleek dat dit toch moeilijker is dan gedacht. We hebben teveel slechte beelden en ook de geluidskwaliteit laat te wensen over. Gerrit liet een stukje hiervan zien, zodat voor iedereen duidelijk was dat het inderdaad anders zou moeten.

Er waren met name geen goede scherpe overzichten, vertekening groothoek etc.

Je moet tijdens een opnamen ook “stop” durven zeggen en het opnieuw doen. Als een cameraman een fout ziet moet hij stoppen. Belangrijk is bij het werken met twee camera’s ook het afstemmen van het beeldkader, zodat bij montage een werkbaar geheel ontstaat. Kortom: er moet een duidelijk omschreven plan zijn.

De vraag die nu op tafel lag was: hoe gaan we het oplossen?

Het antwoord daarop hopen we in het voorjaar van 2008 alsnog te krijgen.© FVCZ.NL