2008-02-13 Audiobewerking met AudacityD
oor Jan de Bloois werd deze avond een inleiding verzorgd over het audio bewerkingsprogramma. Hij deed dit aan de hand van een Powerpoint presentatie. Gekozen is voor Audacity omdat dit gratis (Open Source software) is en platformonafhankelijk (zowel geschikt voor PC als Apple). Toch zijn de mogelijkheden zeer omvangrijk. Voor wie meer wil weten over het programma:

http://audacity.sourceforge.net/


Veel aandacht werd besteed aan de mogelijkheden om opgenomen muziek te bewerken, bijvoorbeeld door het weghalen van stukjes of het inkorten van de muziek.

Voor dit inkorten is het nodig dat we de muziek proberen te analyseren. Kijk naar de intro, coupletten, tussenstuk (bridge) en slot.
Een handig hulpmiddel daarbij is het labelen van de muziek in het zgn labelspoor. Dit kan via project/nieuw labelspoor. Markeer in de muziek de plek die je een label wilt geven, selecteer het labelspoor en type de gewenste naam van het label.
© FVCZ.NL