2008-04-02 Religie in Zoetermeerdvd religieIn 2007 werd begonnen met het project "1000 jaar geloven in Zoetermeer"

In de loop van de tijd kreeg het de titel "1000 jaar religie in  Zoetermeer". Het project werd regelmatig aangepast aan nieuwe situaties, waardoor het vrij lang ging duren. Tussentijds kregen we al een overzicht van de stand van zaken (27 november 2007).

Het project verkeert nu in een eindfase. Door enkele leden is kritisch gekeken naar de montage. Daarbij werden opmerkingen gemaakt, die deels verwerkt waren. Gerrit van Doornen gaf aan niet alle opmerkingen te willen of kunnen verwerken, omdat hij het project wel wilde afronden.

In de tussen liggende tijd werden ook besprekingen gevoerd met het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Daarbij werd de afspraak gemaakt dat de film op DVD bij het boek "Sporen van historisch Zoetermeer" zal worden gevoegd. Dit is inmiddels gerealiseerd en het betreffende boek is in de handel. De medewerkers aan het project hebben hiervan inmiddels een exemplaar gekregen.


We citeren een stukje uit het artikel "Sporen van bewegende beelden" van Gerrit in dat boek:

"En nu, in het kader van Zoetermeer 1000 jaar, is er door de filmclub een film gemaakt over 1000 jaar religie in Zoetermeer. 

Dit is een prachtig document geworden en het Historisch Genootschap kan die film nu uitbrengen in het kader van "Sporen van ...". Die sporen van religie zijn nu als DVD aan dit boek toegevoegd".


© FVCZ.NL