2008-05-07 Be- en verlichting


Eddy Jansen en John Riegen verkenden samen het terrein van "be- en verlichting". 

Helaas begon de avond met enkele hindernissen. Door omstandigheden was Floor pas veel later aanwezig dan voorzien. Omdat ook Ben als technische man deze avond was verhinderd, moest John ook de technische zaken behandelen. Tijd om enkele zaken vooraf te testen bleek daardoor onmogelijk. Pas na kwart over acht kon met de avond worden begonnen. Jammer dat daarna een opmerking van een niet ontvangen e-mail leidde tot een eindeloze discussie en eindeloze herhalingen.

Eindelijk om half negen kregen John en Eddy weer het woord om een aantal zaken over belichting ed te vertellen. Al snel bleken de beste stuurlui aan wal te staan, omdat verschillende leden die het beter wisten (of erger meenden te weten) of het er niet mee eens waren allerlei opmerkingen de zaal in gooiden. Door deze opmerkingen werd het gras voor de voeten van de inleiders weggemaaid en kon het programma dat Eddy en John van te voren hadden opgesteld, niet goed afgewerkt worden. Jammer dat mensen dan niet het respect kunnen opbrengen om te luisteren naar de inleiders en groepsgewijs een eigen discussie beginnen.

Hierdoor kreeg de avond in het begin een wat rommelig verloop.

Eddy en John gaven aan niet te  pretenderen alles beter te weten, maar wilden samen met de andere leden op zoek gaan naar de mogelijkheden met licht.

Gelukkig kon later op de avond het programma toch nog naar wens worden uitgevoerd.


WAT VERWACHTEN WE ?

Als je wilt filmen, dan moet je ook weten hoe je camera werkt, wat je er van kan verwachten. Dat leer je alleen maar door te doen, met vallen en opstaan!


HOE?

Door vooraf je camera uit te proberen of je het nog allemaal weet:

Instellen van :

Witbalans - AUTOMATISCH / HANDMATIG

FOCUS - AUTOMATISCH / HANDMATIG etc.

SLUITERSNELHEDEN

KEN DE MOGELIJKEHEDEN VAN DE BELICHTING VAN JE CAMERA.

Oefen dit vooraf thuis, met camera met kunstlicht/ daglicht/gemengd licht etc en de handleiding er bij!


Waarom dit onderwerp?

Op verzoek van een aantal leden, betrokken bij filmprojecten. Zij liepen tegen praktijkproblemen aan met de be- verlichting.

Om een film te maken met meerdere personen moet er een bepaalde discipline zijn.

De regisseur of opnameleider geeft aanwijzingen over camera-instellingen.

Dan moet je niet nog je handleiding te voorschijn hoeven te halen om je camera te bedienen.

Wees in staat bij de juiste camera-instelling een goede beelduitsnede te leveren .

Dit betreft zowel de handmatige stand als de automaat.

Weet wat wel en niet kan, met jouw camera.


Kleurverschillen camera's

Na de pauze werden telkens twee camera's met elkaar vergeleken en werden de resultaten direct op de beamer vertoond.

Daarbij kwamen verschillen aan het licht, die welliswaar bij veel leden bekend waren, maar nooit op een dergelijke manier zichtbaar waren gemaakt.

Ondanks instellen van de witbalans etc bleken grote verschillen te bestaan tussen verschillende merken camera's.

De gamma waarde is dan vaak de oorzaak. Bij opname is daaraan dan jammer genoeg niets meer te doen.

De verschillen zijn soms zo groot dat aleen met veel correctie achteraf beelden door elkaar bruikbaar zijn.

Zo kwam en toch nog een mooi slot aan deze op zich leervolle avond.

Eddy en John bedankt voor de voorbereiding.
© FVCZ.NL