2009-02-04 Scenario schrijven

Waarom zou ik een scenario maken?

Wat is het eigenlijk?

Hoe doe ik dat?

Welke problemen kom ik tegen bij het schrijven van een scenario?

John DSC_5428

Jan DSC_5440

Op deze en nog maar vragen probeerden Jan de Bloois en John Riegen een antwoord te geven in hun presentatie "scenarioschrijven". Het was een weerslag van de vierdaagse cursus van regio ZH-1 die zij gevolgd hadden bij Ab Fernhout.

Het waarom is gemakkelijk te beantwoorden. Bij het maken van een film moet je weten wat je een bepaald pad moet volgen. Het moet duidelijk zijn wat de maker van de film wil bereiken en hoe. 


Dat is van toepassing op allerlei films. Dus voor zowel korte films, documentaires, animaties, 60 sec. films als grote verfilmingen van boeken. Als we dat niet vast hebben liggen komen we ons zelf een keer tegen en gaat er wat mis, er ontbreekt wat of we komen tegenstrijdige dingen tegen. In het scenario proberen we die zaken zou goed mogelijk te definiëren. Een goed scenario maakt het mogelijk dat een ander dan de schrijver een film kan maken. Je kunt een scenario ook verkopen aan een ander. Het is daarom nodig dat we ons houden aan een aantal uitgangspunten, alsmede de vorm waarin dat wordt gedaan. Als amateur kijken we daar vaak wat anders tegenaan, omdat we graag alles zelf in de hand willen hebben. We weten immers wat we willen? Door dit goed vast te leggen voorkomen we ook als amateurs problemen bij de verfilming.

DSC_5431

Het werd een geanimeerde discussie over een aantal zaken die bij het scenario een rol spelen. Zo werd het begrip scène door niet iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd. Het begrip tijd en plaats werd wel eens anders ingevuld. Leerzaam was ook de discussie over de begrippen protagonist (=hoofdpersoon) en antagonist (=tegenstrever), zeker toen Mieneke er ook nog tritagonisten bij haalde. 

Voor de goede orde: een tritagonist is een personage in een literair werk dat tussen de protagonist of hoofdpersoon en diens tegenspeler of antagonist in staat. De term is meestal van toepassing op een personage uit het drama. De tritagonist kan verschillende functies vervullen, zoals werktuig van één der partijen, aanstichter van het conflict, bemiddelaar etc., of deze functies tegelijkertijd of achtereenvolgens. 


scryptbudy

Tevens werd door de inleiders stil gestaan bij de vorm en lay-out van een scenario.  De opbouw werd besproken en later verduidelijkt met een paar computerprogramma's die veel problemen met de lay-out kunnen voorkomen. Als eerste werd genoemd "Scryptbudy". Dit is een op volledig Internet gebruik gebaseerd programma. Geen installatie op de computer, wel als beperking dat met de gratis versie maximaal 3 films gelijktijdig kunnen worden bewerkt. Of dat nu echt een probleem is voor amateurs? Laten we de film gewoon afmaken.

Daarna werd een korte demonstratie gegeven met het programma "Celtx", een zeer uitgebreid programma dat de gehele pre-productie van een film kan afdekken. In tegenstelling tot specifieke script software kan het helpen bij het schrijven van een script, maken van storyboard scenes en sequenties, beschrijven van karakters in een film, informatie voor cast en crew, maar ook een complete planning voor het maken van een film. Het is verkrijgbaar voor Windows, Mac, Linux en zelfs voor de nieuwe eeePC (hiervoor alleen in Engels/Frans). Voor de overige besturingssystemen ook in het Nederlands en te downloaden bij Celtx.

De presentatie is beschikbaar op onze website: scenarioschrijven


© FVCZ.NL