2009-03-25 NoPro technisch

Deze avond was weer een echte NoPro technisch, dwz. geen vast programma, maar wel de mogelijkheid om wat te laten zien en er over te praten. Ook allerlei vragen op technisch vl;ak konden daarbij aan de orde komen.

1) Beeldcompositie.

Jan de Bloois had bij naspeuringen op Internet een demofilm gevonden van Chuck Peters over "beeldcompositie" en liet deze aan ons zien via zijn MacBook. Dit leverde een aantal weliswaar bekende, maar niet altijd toegepaste regels op. Voor verdere informatie: http://www.digitaljuice.com/

Regel 1: Rule of thirds:

Het scherm kan worden verdeeld in drie horizontale en drie vertikale vlakken van gelijke grootte (zie foto links).

De meeste camera's kunnen deze kaders in beeld brengen en het is zeker aan te bevelen deze ook op het scherm zichtbaar te maken, Ga dus op zoek naar de mogelijkheden van de camera als deze nog niet ingesteld zijn.

Vooral bij personen in beeld is dit een mooi hulpmiddel en bruikbaar bij zowel totalen als close up's. Plaats de personen op de kruising van de lijnen en kijk bovendien naar de kijkrichting.Regel 2: Don't chop the chin:

Bij personen in beeld moeten we er rekening mee houden dat de kin niet wordt afgesneden. Vooral bij close up's kan dat een rol spelen.

Regel 3: Compose the nose:

Zorg ervoor dat personen naar het midden van het beeld kijken en dus niet naar de rand. De afstand voor de neus is dan langer dan er achter. De persoon staat natuurlijk op de een-derde lijn.

Regel 4: Lead them on:

Bewegende opjecten in beeld houden op de een-derde lijn.

Regel 5: Beware of backgrounds:

De achtergrond speelt een belangrijke rol bij een goede compositie. Zorg ervoor dat geen storende elementen de aandacht trekken. Als deze zich dan ook nog bevinden op de een-derde lijn trekken deze extra aandacht van de kijker.

2) Motion demo films.

Op www.motionsmarts.com zijn een aantal tutorials te vinden van dit Apple programma. Jan liet een tweetal films zien, waarbij tracking een belangrijke rol speelt. De mogelijkheden van dat programma zijn groot, de leercurve is dat ook. De mogelijkheden zijn vooral bruikbaar als we de originele opname nog willen manipuleren door gebruik van maskers etc. 

3) Een bijzonder eenbeen statief.

eenbeen stat 560B

John Sterk demonstreerde een eenbeen statief naar aanleiding van opmerkingen van Gabriel de Leeuw van vorige week. Het gaat daarbij om een Manfrotto statief met net wat meer mogelijkheden tegen een redelijke prijs (ca 120 euro)(560B Fluid Video Monopod). Door uitklapbare pootjes kan het statief wat stabieler zijn en minder gevoelig voor horizontale bewegingen. Het bovenstuk is draaibaar (en olie gedempt) waardoor ook pans kunnen worden gemaakt. De kop is voorzien van een snelkoppeling. John vertelde ons dat hij dan het borgpennetje weghaalt en alleen de statiefmoer gebruikt. Hierdoor kan de camera ook zijwaarts worden bevestigd.


4) Demo films (2)

Na de pauze vertoonde Jan een demofilm van "painting with motion" (tut.paint.mov) waarin een mooie titel was te zien. Opnieuw veel mogelijkheden waarvoor je zin en tijd moet hebben.

Info: http://www.creativecowtraining.net/

De mogelijkheden van gebruik van 5.1 surround geluid werd gedemonstreerd voor Soundtrack Pro en Logic Pro. De techniek is beschikbaar en via de software volledig naar de hand te zetten. De prijs is wat minder te beïnvloeden. De praktische bruikbaarheid is ook een probleem. De opstelling van de speakers en zitplaatsen in een doorsnee huiskamer is vaak niet ideaal. 

Info: http://www.rippletraining.com/

5) Morphing.

Het begrip morphing werd door Jan gedemonstreerd met behulp van het programma Norrkross MorphX. Ook voor het windows platform zijn verschillende (gratis) programma"s te krijgen. Alleen is het begin en eindbeeld een stilstaand beeld. Voor bewegende objecten moeten we wat meer betalen. Jan en hond Jari speelden in de demonstratie de hoofdrol.

Info: http://www.norrkross.com/software/morphx/morphx.php

6) Discussie over HD materiaal.

Aan het einde van de avond werd nog gepraat over HD materiaal en hoe hiermee om te gaan. Het mooiste is beeld van de camera op een HD beamer. Een blu-ray speler kan eveneens dienen voor hoogwaardig materiaal. Besproken werd de mogelijkheid om met de programma's Toast (voor Apple) en Nero (voor PC) blu-ray informatie te schrijven op een standaard DVD tot max 20 min. Deze schijf kan dan op een blu-ray speler worden gelezen. Deze mogelijkheid werd gepresenteerd tijdens de FCPUG Supermeet, San Francisco, 2009. Probleem is daarbij dat niet alle spelers dit aankunnen. 

Willen we HD informatie wegschrijven op een standaard DVD of DV dan kunnen we het beste gebruik maken van de mogelijkheden van de montageprogramma's. Bijvoorbeeld voor Apple: Binnenhalen in HDV, gebruikmaken van ProRes 422 en terugrekenen naar DV Pal of DVD.

Als we in clubverband filmen in HDV dan moeten we zoveel mogelijk gebruikmaken van een zelfde systeem (bijv. alles op HDV) en liefst van gelijke camera's om correctie achteraf zoveel mogelijk te beperken. Het inleveren van de opnamen op HDV is eenvoudiger en altijd bruikbaar. Voor AVCHD moet alle informatie op de HD of SD-kaart worden gekopieerd en niet alleen beeldmateriaal. Probleem daarbij is dat de consumentenmarkt en de prosumer markt uiteen gaan lopen. Professionele markt nog steeds HDV, consumentenmarkt in toenemende mate AVCHD. © FVCZ.NL