2009-04-15 Stereo film Gerard de Boer


15 april: Stereo film: Gastspreker Gerard de Boer, LVSL.


Gerard de Boer, LVSL


De vakantieperiode is blijkbaar al begonnen want een aantal vaste bezoekers lieten het deze avond afweten. Mogelijk dat het onderwerp niet zo boeide of gewoon om andere redenen. De thuisblijvers hebben in ieder geval een boeiende uiteenzetting gemist van het begrip "Stereofilm", zoals dat door Gerard de Boer en Pim van den Ende van de LVSL uiteen werd gezet. De eerste kennismaking met dit onderwerp was tijdens het regiofestival bij Te Werve in Rijswijk.


Gerard had zijn presentatie de titel meegegeven 

"Van historie naar Doe-het-zelf"


stereobrilletjes

Alhoewel de stereofilm al meer dan 100 jaar oud is, is het binnen de amateur-wereld een nogal onbekend onderwerp. Het idee zoiets te doen was ontstaan op een avond bij de LVSL om eens iets "moderns" te doen. De voorbereidingstijd was echter behoorlijk lang omdat het onderwerp moest worden bestudeerd, beproefd en uiteindelijk in de praktijk een film moest opleveren. Alvorens nader in te gaan op de techniek etc. bekeken we eerst de film "Leidse Sleutels", waarvoor we allemaal werden voorzien van de bekende groen/rode brilletjes.

De diepte in de beelden konden we allemaal vaststellen, zeker bij het uitsteken van het kanon en de in ruimte geworpen sleutels.

Vervolgens vertelde Gerard wat meer over achtergronden en techniek.


Waar gaat het over? Wat is stereo en hoe bekijken we het? Maar ook een blik in de geschiedenis. Verder ook oog voor de toekomst (nieuwe mogelijkheden of gaat de spullen in de oude doos).


Wat is stereo?

Ieder oog ziet een ander (plat) plaatje bij een oogafstand van 6.5 cm. Onze hersenen maken hier weer een afbeelding van en zien we diepte in het nieuwe beeld. We moeten stereo niet verwarren met 3D !! We hebben te maken met twee platte beelden. Ieder oog ziet een foto in een kleur. We maken bij anaglyphe weergave gebruik van een gekleurde bril met groen en rood.


VMfrenchKit

Stereofilm is niet nieuw. De eerste stereofoto was er al in 1838. We kennen allemaal de stereoviewers met de ronde schijfjes van View-Master. De overgang van foto naar film is een kleine stap. In de film heb je echter weinig kleur omdat je in het ene beeld rood weghaalt en bij het andere beeld groen. Met polarisatie (verticaal/horizontaal) is dat beter. Een andere vorm is de knipperbril (in 1922 de Eclyps). Voor TV weergave wordt gewerkt aan de lenticulaire beeldschermen (o.a. door Philips). In de tachtiger jaren was men daarmee al bezig en mogelijk duurt het nog wel een aantal jaren voor we op grote schaal diepte op onze eigen TV kunnen zien.Doe-het-zelf methode bij film

statief met 2 camera's

Wat we nodig hebben is allereerst twee (zoveel mogelijk gelijke) camera's op een statief met de mogelijkheid van synchroon starten/stoppen/zoomen. Systeem met IR is goedkoop, LANC is beter maar wel duurder. Gerard had zelf een IR zender gedemonteerd en het signaal vlak bij de camera sensoren gebracht. De camera's zijn op een horizontale rail op de gewenste afstand uiteen te zetten.

Afstand tot object moet groter zijn dan 30x lens afstand

(ca 2 meter).

Grappig detail: op deze stereo opname set zit een mono richtmicrofoon !


Willen we goede resultaten verkrijgen dan moeten we een aantal stereoregels toepassen. Zorg dat aan de rand van het beeld geen verstorende effecten zitten. Dus geen uitstekende objecten die de rand raken. Ook heldere kleuren geven betere beelden (bijv. gele kleding). Gebruik geen CU's, zoek objecten die uitsteken (niet aan de rand), kies een laag standpunt voor het versterken van het effect. Denk eens aan: kind op de schommel en het effect hiervan bij stereofilm.

Verder hebben we hierbij ook te maken met het bekende 10-stappen plan voor het maken van films.


stereo movie maker

Nabewerken:

De L/R shots moeten na de opname worden bewerkt. Na capturen van de opnamen (in bijvoorbeeld Premiere), inkorten etc., moeten de L/R shots ook als aparte avi-bestanden worden uitgevoerd en worden bewerkt in een programma als "Stereo Movie Maker".

Daarbij kan de dieptecorrectie (voor meer of minder diepte in het beeld), zoom correctie (voor precies hetzelfde beeld, X en Y correctie) en beeld oriëntatie worden gewijzigd voor een optimaal effect. Vervolgens weer in Premiere monteren en geluid toevoegen.Opslaan en vertonen:

Grootste probleem is dat we de opnamen niet kunnen opslaan in een gecomprimeerd bestand omdat dan de effecten verloren gaan. Een computerprogramma moet dus de beelden doorsturen naar een beamer.

Hierbij moet weer gebruik worden gemaakt van een geschikt programma als "Stereoscopic player 1.2.1".

De kleurinstelling van je TV (met name rood en groen) is belangrijk voor een goed resultaat (anders zien we teveel randen). Als we een film willen draaien in een zaal moeten we dat bij het maken van de film eigenlijk al weten en er rekening mee houden.

Toekomst:

De komst van HD video heeft een positief effect op de kwaliteit van stereo opnamen. We kunnen immers de 1920x1080 pixels resolutie gebruiken. Bij een weergave in 2 x 720 x 576 houden we nog een goed beeld over.

De toekomst is hierdoor al begonnen. Als we hoogwaardige beamers gebruiken (meer dan 72 beelden/sec) met circulaire polarisatie en zilverscherm, dan hebben we een hoogwaardige kwaliteit met gebruik van alle kleuren. De keuze van het scherm is echter erg kritisch.


gerrit

Mogelijkheden nu:

* Amateur:

2 camera's, projectie gepolariseerd / rood-groen

1 camera: interlaced en knipperbril

1 HD camera met beeldsplitter

* Professional:

2 camera's

1 projector met knipperbrillen of circulair gepolariseerd

Toekomst:

- Over 10 jaar: misschien lenticulair

- Over 30 jaar: hologram ?Hoe kijkt de mens?

Nader werd ingegaan op hoe de mens kijkt en het effect dat dit heeft op de opstelling van de camera's.

Ons oog krijgt maar halve informatie, de hersenen maken er weer een geheel van. Dit heeft invloed op het ervaren van de diepte en maakt soms correctie noodzakelijk.

Als club hebben we kunnen kijken naar een fraaie presentatie met veel achtergrond informatie over het aspect stereofilm. In zijn afsluiting bracht voorzitter Jan de dank over aan Gerard en Pim voor deze indrukwekkende presentatie.


Opm.:

De door Gerard de Boer gebruikte programma's draaien allemaal op Windows machines. 


© FVCZ.NL