2009-04-22 NoPro filmisch

Mede vanwege een draaidag van de nieuwe clubfilm waren diverse leden op deze avond verhinderd of pas laat op de avond aanwezig. Met een klein gezelschap keken we naar een paar aangeboden films. Mogelijk dat juist deze kleinere groep het praten over de films vergemakkelijkte, want er werd geanimeerd gepraat over de vertoonde films en werden verschillende adviezen gegeven om de films op onderdelen te kunnen verbeteren. 

wijkpark meerzicht

"Wijkpark Meerzicht" was een film van Jan Boelhouwer. Alhoewel bedoeld als test voor zijn nieuwe camera zat er toch een lijn in het geheel. Jan schetste de ontwikkeling van Zoetermeer en de rol van de wijk Meerzicht in het bijzonder. Tijdens de bouw van de wijk Meerzicht veranderden de stedenbouwkundige inzichten en was Meerzicht een kentering in de ontwikkeling van Zoetermeer als stad. Al tijdens het tot stand komen van Meerzicht waren de ervaringen van de wijk Palenstein aanleiding tot aanpassing van het beleid. Dat was tot dat moment gericht op hoogbouw en veel groen daar tussen in, zoals o.a. het wijkpark Meerzicht. Wel werd Meerzicht volgens plan afgebouwd, maar daarna werd vooral laagbouw gerealiseerd. We zagen mooie beelden van het park in een paar seizoenen. Wel nam het deel van de ontwikkeling van Zoetermeer een te prominente plaats in. De muziek van de vier jaargetijden was door Jan gekozen omdat hij deze mooi vond. Anderen waren van mening dat deze vooral te hard was. Opnieuw draaien van de film op een lager geluidsniveau kwam prettiger over, terwijl de stem nog verstaanbaar was. Geconcludeerd werd dat het niveau van het geluid niet goed was opgenomen.


legermuseum delft

Met Willem Koelewijn en zijn kleinkinderen bezochten we "Het legermuseum Delft". Vooraf werd door Willem aangegeven dat de opnamen vooral voor zijn kleinkinderen bedoeld waren en eigenlijk niet zo geschikt voor de club. Na vertoning waren de clubleden het daarmee niet eens. De vertoonde beelden waren overwegend van goede kwaliteit en verdienden het om er een kortere film van te maken. Wel zou daarbij de chronologische opname los gelaten moeten worden en vervangen door een meer thematische opbouw, bijvoorbeeld beginnend met de handwapens en later komend tot de moderne technologie. De beelden van de "modeshow" zijn beschikbaar (oude Romeinen en Vikingen). Nu komen we telkens gelijksoortige wapens tegen op onze wandeling. De kleinkinderen kunnen een mooie rode draad vormen omdat ze wel (maar ook niet te opvallend) aanwezig zijn. Willem had leuke effecten in de opnamen verwerkt, maar deze waren niet allemaal even goed bruikbaar. Na  hermontage tot 7-10 minuten kan dit een mooie film worden.


Gyeongju-Bulguksa-32

Eddy Jansen was wat later gearriveerd ivm de filmopnamen, maar had wel een film meegebracht met de titel "Unica Korea overzicht". De opnamen waren gemaakt tijdens het Unica festival in Korea en onderdelen daarvan hadden we al eens gezien. Voor Eddy was dit een afgerond overzicht, wel voorzien van mooie muziek maar zonder gesproken tekst. Achtereenvolgens bezochten we de ambtswoning van de president, het paleis, een theeceremonie, een dames drumband en zagen Seoel bij nacht. Ook toeristische uitstapjes naar o.a. een folkloredorp, Sumenburi krater, Songsan, Donghwasa tempel, Bulgaksa tempel en de koningsgraven van Cheonma Tombs. Voor Eddy een mooie samenvatting van deze reis, waarbij voor hemzelf het ontbreken van gesproken tekst niet zo belangrijk was. Wij moesten het echter doen met hier en daar een korte ondertitel van hetgeen bezocht werd. Zo werd het toch nog een leuke avond.© FVCZ.NL