2009-05-05 Evaluatie clubfilm

Onze eerste clubavond in ons tijdelijk onderkomen was nog wat onwennig. De ruimte was veel kleiner, de stoelen weer veel beter. Na een toelichting op de activiteiten in de Petuniatuin en het stilstaan bij de benoeming van Jan Boelhouwer tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau hielden we ons bezig met een evaluatie van de clubfilm.

Globaal kennen we daarbij een drietal oorzaken waardoor scènes moeten worden overgedaan:

1) Spel en regie.

52

Mieneke gaf een toelichting bij dit aspect. Er bestaan grote verschillen tussen het spelen van een rol op het toneel en bij de film. Op het toneel kan een scène wel 30 keer worden geoefend en weet de speler precies wat van hem verwacht wordt, waar hij kan staan en lopen. Ook de belichtingsman weet precies hoe de belichting moet worden geregeld. Bij een film hebben we veel minder repetities en hebben we te maken met onverwachte omstandigheden. Ook worden de scènes niet chronologisch opgenomen, waardoor de speler zich moet inleven in een geheel andere situatie en plaats. Bovendien werk je bij beiden met mensen, waardoor de persoonlijke aspecten een rol kunnen spelen. Wat mag je eisen van je spelers als iets niet helemaal naar wens gaat.

2) Camera en geluid.

13

Probleem bij de opnamen is dat je filmt op locatie en moet proberen de sfeer van de film zo goed mogelijk in beeld te brengen. Gewerkt werd met handmatige instelling van de witbalans, omdat daarbij het minste last is van verschuivingen in kleur. De kleurcorrectie op de computer is dan eenvoudiger. Belangrijk is dat de cameramensen hun camera goed weten te bedienen om met zo min mogelijk problemen te kunnen opnemen. John merkte op tijdens de opnamen al bezig te zijn met de montage. Welk shot past het beste daarbij etc. Met een of twee camera's kun je je verhaal wel vertellen, maar een extra camera voor de close-ups zorgen voor de krenten in de pap. Een goed statief is onontbeerlijk. Een goed fotostatief is nog geen videostatief. Zeker bij opnamen met een pan en zoombeweging ziet men hier de beperkingen. Toch is het van groot belang dat men deze technieken kan beheren. Geluid moet direct goed worden opgenomen met losse microfoon en hengel. Daarbij kan men ook tegen problemen aanlopen, zoals het niet direct verklaarbare geluid van een gsm mast.

3) Externe omstandigheden.

6

4

Daarnaast kunnen nog externe factoren een rol spelen, zoals het niet geschikt zijn van een standpunt vanwege achtergrondgeluid of het draaien van een koeling. Men kan dat niet uitschakelen en moet wachten of een andere locatie kiezen. Daarnaast speelt ook het budget bij een film een rol. Wat kunnen we waar aan uitgeven. Gekeken zal worden of nog inkomen door de film kan worden gegenereerd, bijvoorbeeld door entree te heffen bij de premiere. Wel is men het ermee eens dat de crew en spelers een film op DVD moeten kunnen krijgen.


Fotomateriaal: Eddy Jansen


© FVCZ.NL