2009-10-21 NoPro Filmisch

De NoPro filmisch avonden zijn bij uitstek bedoeld voor het laten zien van eigen opnamen en om daarover te kunnen praten met elkaar, uiteraard bedoeld om het product te verbeteren. Uiteraard kunnen ook kanten klare producten worden vertoond, waarvan het niet de bedoeling is er nog wat aan te veranderen. Een voorbeeld hiervan was een film van Gerrie met de titel "Een nare herinnering". De film begint met het pakken van een boek uit het boekenrek, waarbij twee boeken meekomen. Het tweede boek blijkt een oud poëziealbum te zijn uit de oorlogsperiode. Dan komen de herinnering terug aan de razzia in Den Haag en de angst dat haar vader zou worden opgepakt en weggevoerd. Hiervoor werden oude beelden van TV films gebruikt. Het begin bij het pakken van het boek duurt eigenlijk wat te lang. Met het geluid had Gerrie lopen tobben. Pas sinds 2008 maakt zij gebruik van Pinnacle studio en heeft nu meer mogelijkheden. Rob stelt voor om de geluidsbewerking te doen in Audacity en dat bewerkte geluid te plaatsen op het voice-over spoor.

De tweede film was een product van Mieneke met de titel "De dienstbare forel". Het verhaal gaat over een forel die wordt gekocht op een vismarkt, vervolgens wordt gebakken en smakelijk wordt opgegeten.

forelmetamandelenTon Graal was de hoofdrolspeler, als we tenminste de vis niet meetellen. Het verhaal is nog niet voor iedereen duidelijk. Ook moeten nog wat springers worden weggewerkt en enkele minder mooie lassen worden verbeterd. Voorgesteld werd de film wat in te korten tot 1-2 min., omdat onder meer de scène op de markt wel erg lang is. Hierdoor gaan we letten op allerlei zaken als het gefriemel aan de jas, een andere kijkrichting naar rechts, terwijl volgens een ander shot en het wijzen van de marktkoopman de forellen op een andere plek liggen. Ook hoeft de vis niet gebakken te worden tot hij gaar is, want dat gelooft de kijker toch wel. 
Mieneke zal de opmerkingen proberen te verwerken in een nieuwe versie, waarnaar we weer belangstellend uitzien. 

Kriml_Wasserfall_02

Jan de Bloois had een film uit 2004 meegebracht met de titel "Water, een korte natte film". De film begon leuk met een opsomming van allerlei vormen van water. Alleen de animaties kregen wat veel aandacht en waren soms niet terzake doende. Naar het einde toe verwaterd de film omdat er dan geen boodschap meer is en we alleen de fraaie beelden van watervallen en beekjes te zien krijgen. Bij het maken van de film is te weinig aandacht besteed aan het verhaal en de boodschap daarin. Het gebruik van plaatjes van vissen komt na de beelden van de Biesbosch wat vreemd over. Toch was het een nobel streven en werd de vraag gesteld of we niet weer eens "water" als thema voor een wedstrijd kunnen kiezen.

Na de pauze liet Gerrie ons een speelfilm zien waaraan zij bij haar vorige club had meegewerkt en waarvan we al eerder "The making of" zagen.  

wraak olivier

Deze film met de titel "De wraak van Olivier" behaalde goud bij Nova Noord, maar het vervolg op de landelijke manifestatie was wat teleurstellend. Wel hebben wij nu bijna veertig minuten geboeid kunnen kijken naar de lotgevallen van Olivier. Voor hen die de film niet gezien hebben verwijzen we graag naar een verkorte versie op YouTube.
Uiteraard is dat ook leuk als je de film wel hebt gezien.

Al met al een goed gevulde avond met ruimschoots tijd voor het uitwisselen van gedachten. Hierdoor bleven een paar films wachten op vertoning, maar deze komen zeker nog eens een andere keer aan bod.© FVCZ.NL