2009-11-04 NoPro Filmisch

Vanwege het plaatsen van een kastenwand in de Petuniatuin waren we weer een avond terug op de Engelandlaan. Omdat we niet teveel overhoop wilden halen was vooraf besloten gebruik te maken van een HDV/DV camera voor het vertonen van films. Rob Kleijn wilde echter graag zijn film over China vertonen en had zelf gezorgd voor een Blue-Ray speler die via HDMI aangesloten kon worden op de beamer.

shanghai bij nachtZijn Film "China ontwaakt" was meer dan 35 min., maar kon ons toch van begin tot einde boeien. Het deed bij velen de wens opkomen om ook ooit eens zo'n reis te maken. De opnamen waren overwegend op statief gemaakt en daardoor mooi stabiel. De HD kwaliteit zorgde verder voor mooie kleuren en scherpe beelden. Toch waren er ook wel wat opmerkingen ter verbetering. Zo waren de begin en eindpunten van de shots niet altijd goed gekozen. Volgens Rob had hij hier wel naar gekeken, maar liep hij toch wat tegen het monteren van HD aan en de rendertijden op zijn toch best snelle computer met Pinnacle Studio. De overgangen tussen de verschillende steden was mooi gevonden met een dubbelbeeld van een landkaart, zodat we ook direct een beeld kregen van de plek in China. Wel moesten we de plek op de kaart zelf uitzoeken omdat deze niet verder geselecteerd was. Wellicht een tip. Voorgesteld werd de rijopnamen te beperken en hier alleen de beste stukken te gebruiken. Het gaat meer om het aangeven dat een rit werd gemaakt met bus, trein of fiets. De show op het einde was wel erg lang in verhouding tot de rest van de scènes en kan beter wat worden ingekort. Dat opnamen maken vanaf perron van een wegrijdende bergtrein en vervolgens zelf opnamen maken vanuit een trein tot problemen kan leiden bleek ook hier. We gaan dan plotseling weer de andere kant op. De zwarte overgangen werden minder mooi gevonden, zodat hier een overvloeier of gewone harde las beter zouden zijn. Al met al een film die het waard is om wat verfijningen aan te brengen.

stadshart_zoetermeerJan Boelhouwer had weer zijn film meegebracht over het "Stadshart Zoetermeer". Hadden we eerder problemen met het vertonen van de film vanaf de camera door het ontbreken van de benodigde kabeltjes, nu hadden we weer een verkeerde start. Terwijl iedereen nog zat na te denken over de matige kwaliteit van de beelden en iedereen ervan overtuigd was dat dit geen HDV kon zijn, kwam de operator tot de ontdekking dat per abuis een verkeerd knopje was ingedrukt en we hadden gekeken naar een ingezoomed beeld. Na een een nieuwe vertoning konden we ook wat inhoudelijk ingaan op de vertoonde beelden. Dat Jan vanuit zijn verleden erg betrokken was bij de opbouw van het stadshart bleek wel uit zijn zeer uitgebreide commentaar bij de beelden. Voorgesteld werd om de hoeveelheid informatie wat te beperken, waardoor het geheel wat rustiger wordt. Nu is het eigenlijk een verhaal vertellen met daarbij wat beelden. Opvallend waren de schokkende beelden bij een pan. Al eerder hadden we geconstateerd dat zijn statief niet zo geschikt is hiervoor, maar dat deze beelden niet alleen daardoor te verklaren zijn. Jan zal nog eens naar de originele opnamen kijken.  De "rust bij de Dobbeplas" komt door de start met een close-up wat vreemd over. Een rustig totaal beeld zou hier beter op zijn plaats zijn.

Voorbeeld DVD opdruk in Photoshop-V4
Als laatste film van de avond keken we naar fragmenten uit de film "Sneeuwwitje en de 7 gangsters". Door groep 8B van de Daltonbasisschool "De Edelsteen" was deze musical opgevoerd. John vertelde wat over de problemen die tijdens het opnemen aan de orde kwamen. Ook bij de montage kwamen de nodige problemen aan de orde. Zo waren soms alle camera's gelijktijdig aan het zoeken naar een gewenst beeld. Een echte vaste camera is hierbij echt noodzakelijk om op terug te kunnen vallen. Aangezien het spel zich op verschillende plekken op het toneel afspeelde en niet altijd bekend was waar wat ging gebeuren, moesten bij de montage wat kunstgrepen worden toegepast. Gezien de grote tevredenheid van de opdrachtgever is dat zeker gelukt. Een verzoek voor volgend jaar ligt al op tafel.

© FVCZ.NL