2010-01-27 NoPro filmisch

Wanneer Rob Kleijn een paar films meebrengt voor een NoPro filmisch is het altijd wel weer genieten. Hij moet wel wat meebrengen om zijn BR schijfjes op de juiste manier te kunnen vertonen, maar dan heb je ook wel wat. Films in HD opgenomen en weergegeven met de daarbij horende mooie kleuren en scherpte. Dat Rob daarnaast ook werk maakt van zijn films bleek ook nu weer.

zuiderzeemuseumWe begonnen met een 6 minuten durende  "Zuiderzee museum Enkhuizen". Mooie en scherpe plaatjes van een museumdorp, waarin men de historie van de Zuiderzee en de vissersbevolking probeert levendig te houden. Rob had geprobeerd om hiervan een korte documentaire te maken en daarin de poging tot behoud van de cultuur vast te leggen. Het verhaal in de film kan nog wat beter worden uitgewerkt, omdat het nu nog teveel een aantal opeenvolgende beelden is. Vaak is het beter om eerst een verhaal te schrijven en daarbij de beelden te maken dan omgekeerd. Het verhaal wordt dan teveel geschreven op de beschikbare beelden. Soms werden een paar beelden gebruikt die beter weggelaten hadden kunnen worden. Zo ook de beelden van het kerkhof bij de Wieringerkapel. De voice-over was goed verzorgd, wel kan hier en daar nog wat gedaan worden aan de verhouding tussen stem en muziek. Met betrekking tot geluidsovergangen bij live geluid gaf John Sterk nog het advies om dit ca 3 sec eerder te laten inkomen. De lengte van enkele shots was aan de lange kant. Een goede regel hierbij is te kijken met de ogen van de neutrale toeschouwer. Het gebruik van meer close-up's kan de film boeiender maken. Al met al een mooie film over een mooi museumdorp. 

dikti grotVervolgens samen we van Rob Kleijn "Het vaderland van Zeus", een reisverslag van een vakantie op Kreta. Afwisselend werden de rijke historie en de moderne toeristische attracties van dit eiland belicht. Het begon spectaculair met beelden van Zeus, bliksemschichten en de grot van Zeus. De beelden waren daarvan vrij donker, maar op de foto links zien we de grot in volle glorie. Door het afwisselen van verleden en heden kwamen we soms wel twee keer in steden als Chania en Rhetymnon. Dat kan soms wel eens verwarrend werken. Het verhaal was goed uitgeschreven. Alleen zou dit meer in de "spreekstem vorm" kunnen zijn en daardoor natuurlijker overkomen. Er was goed gebruik gemaakt van camerabewegingen als inzoomen, pannen en bewegen. Volgens Rob had hij geprobeerd om de opmerkingen van Gabriel de Leeuw uit te werken.

Als derde film van de avond zagen we een zwart/film, overgenomen van YouTube, van een toentertijd nieuwe ontwikkeling van een voertuig (sneeuw tractor) voor alle sneeuwomstandigheden. We zagen het voertuig op allerlei manier voortbewegen. Het idee was om deze opnamen te gebruiken voor een montage en daaraan zelf commentaar en geluid toe te voegen. De belangstelling hiervoor was echter zeer gering.


© FVCZ.NL