2010-03-17 NoPro technisch

Alhoewel het een NoPro technisch avond was werd begonnen met het vertonen van een tweetal films. Rob Kleijn had een "making of..." (DVD) gemaakt van de opnamen in de dokterspraktijk voor een paar een-minuut films van Ben (De wachtkamer en privacy). We kregen een goed beeld van de opnamen en zagen ook fragmenten uit de betreffende films, waardoor de uiteindelijke film geen verrassing meer kan hebben. Voor belangstellenden is de film van Ben te vinden op YouTube: De film van Rob is hier te zien (Film Rob)

poes

De tweede film was van Gerrie Kierdorff met de titel "Even een filmpje kijken" (DVD). Het was een poezenfilm in een oud (en donker) huis. De opnamen werden gemaakt zonder extra licht. Alleen een klein spotje op de camera zorgde voor wat aanvullend licht. Door het zwakke licht ontstonden vaak problemen met het scherp stellen, waardoor niet altijd scherpe beelden werden gemaakt. Daarnaast zorgde het spotje op de camera voor reflectie in de kattenogen. Het was zichtbaar dat de film zonder een duidelijk vooropgezet plan was gemaakt. Probleem is natuurlijk ook dat je een kat niet kunt regisseren en eigenlijk meer bezig bent met het registreren van wat de kat doet. Toch een mooi streven om eens een andere film te willen maken.

De rest van de avond werd besteed aan een discussie over de opzet van de NoPro technisch avond. Enkele leden willen deze avond graag gebruiken voor nieuwe technische ontwikkelingen en hoe daarmee om te gaan. Probleem is vaak de grote verscheidenheid in apparatuur. Bij camera's DV/HDV/AVCHD. Bij montage computers: Apple, PC en Casablanca. Bij de PC dan weer de verschillende montageprogramma's als Studio, Premiere en Magix. Anderen hebben geen behoefte aan bespreken van nieuwe ontwikkelingen omdat ze toch niet meer willen meegaan met de ontwikkelingen en tevreden zijn met wat ze hebben. Probleem bij anderen is dat men de basisinformatie zelf wel uit boeken, tijdschriften of Internet haalt en daardoor geen behoefte heeft om dit op de club te behandelen. Ook komt het voorstel om deze kennis op te doen door het kijken naar (goede) films van anderen en daarbij te praten over problemen. Het gaat tenslotte om het maken van films en in mindere mate de daarbij gebruikte techniek. Hierbij komen we ook op het terrein van onze NoPro filmisch avonden, zodat gedacht kan worden aan combinatie filmisch/technisch. Probleem daarbij is dat enkele problemen vragen om een betere voorbereiding van het onderwerp en niet zo hap-snap kunnen worden behandeld. Voor deze wat meer algemene onderwerpen is het goed dit op een normale clubavond te behandelen, bijv. hoe neem ik fotomateriaal op in mijn films, hoe ga ik om met verschillende beeldformaten etc. De verschillende ideen zullen worden uitgewerkt en verwerkt in het programma van het najaar.


© FVCZ.NL