2010-10-13 Montage werkavond met John Sterk


Voordat het eigenlijke programma aan bod kwam, gaf John al vast een indruk van een van de lokaties waar gefilmd gaat worden. Het betreft hier het voormalig jachthuis "The Jolly Duck" uit 1920, Korenmolengat 2, Zevenhuizen. 

joly duck.jpg


In het filmpje dat John vertoonde bleek de moeilijke lichtomstandigheden, zodat we hier van te voren belichtingsproeven moeten doen, om de speciale sfeer te behouden en toch een goede belichting te krijgen.


clap2.png

Vorige week maakten we met 7 camera's opnamen van een scene uit de nieuwe speelfilm, voorafgegaan met een "clap". 

John Sterk heeft alle fimpjes in hun eigen formaat in de computer gezet.

Hij had te maken met filmformaten DV, HDV en ACHVD. 

Daarom heeft hij thuis van de speciale functies die in zijn montagesysteem zitten, dankbaar gebruik gemaakt.

Met een speciaal programma "Compressor" werden alle formaten omgezet naar HDV 50p. Daarna werden alle 7 films op de tijdlijn gezet. 


Het vervolg van de avond:


1. Het resultaat van ieder filmpje wordt afzonderlijk bekeken. Er blijken licht- en kleurverschillen tussen de opnamen te zijn. Hier komen we later nog op terug.

2. Hoe pakken we de montage aan?

Hier geeft John wat algemene punten van belang aan.


Begin/einde shots: Als we twee opeenvolgende shots hebben, waar letten we dan op? Als de eerste opname eindigt vanuit  hoek (camerastandpunt, angle), dan kan de volgende niet beginnnen uit dezelfde hoek. Dus:  over hoeken knippen.
Het licht: Dit was nogal divers in de zaal; TL, lichtkappen met een zweem van daglicht, gloeilampen.


Camera-insteling: Bij de opnamen had John voorgesteld, de lichtinstelling voor alle camera's op lamplicht, (het "lampje" voor de Canons) of wat er in de betreffende andere camera's voor doorgaat, in te stellen.

Twee camera's weken hiervan af:

- Een cameraman had de spotlightinstelling gebruikt. Dus  waren alle beelden erg donker op een klein lichtvlekje na.

"Waarom had de cameraman dit niet gezien", vroegen velen zich af. 

Dat kwam doordat de belichting van het scherm zodanig stond, dat er de indruk ontstond, dat het opgenomen beeld juist was. John gaf de tip om thuis een opname te maken en die op de TV te vertonen en de lichtsterkte van het schermpje met de TV te vergelijken en in te stellen. Dan kom je later niet voor verrasingen te staan! 


3. Correctie van de belichting.

Om niet eindeloos alle geknipte scénes te moeten corrigeren, doen we dit vooraf.

Allereerst kiezen we de camera met de beste kleurinstelling. Dit noemen we de referentiecamera.

Met een 3D correctiefilter, kon nauwkeurig de hoge lichten, de middentonen en de schaduwen en andere parameters worden bewerkt.

Alle camerabeelden werden qua belichting en kleurtemperatuur zoveel mogelijkgelijk gemaakt aan het referentiebeeld, door gebruik te maken van een pipetje, dat de kleur van de achterwand van de referentiecamera overnam naar de achterwand van alle andere camera's.


Demonstratie van een montage zoals de meesten gewend zijn.

Alle films (nu in HDV-formaat) worden op de tijdlijn gesleept (boven elkaar). Het systeem vraagt, "Moet ik de tijdlijn aanpassen aan het formaat van de clips?" Antw.:"Ja"

Alle clips moeten nu sychroon op de tijdlijn komen, door de beelden met de "clap" precies gelijk te leggen. Een hele klus!

Daarna moet er steeds gekeken worden welke opname de beste is, door sporen aan- of uit te zetten. ( of het spoor tijdelijk aan de ene kant in te korten)

Nu kun je bepaalde delen knippen, maar moet je uitkijken dat je niet een van de clips verschuift. Al met al een bijna onmogelijke opgave.


Screen shot 2010-10-14 at 19.11.58.png

Een aantal montagesystemen bieden een gemakkelijker methode is door het werken met Multiclips.


1. Een multiclip is een verzameling clips die synchroon aan elkaar gekoppeld zijn in één sequence. 

Ogenschijnlijk lijkt het één clip, maar in de viewer zie je 7 kleine clipjes, genummerd van 1 t/m 7.

Door een getal van 1 t/m 7  op het nummerieketoetsen bord te kiezen, kies je camera 1 t/m 7. Deze keuze wordt zichtbaar in het uitvoervenster.

Het geluid  is in te stellen, zodat het met de camera megaat, of dat het vast blijft staan op 1 bepaalde camera.

Wij kozen voor vast opcamera 2, omdat daar de externe hengelmicrofoon mee verbonden was.

het is nu mogelijk overgangen te maken, zonder dat de synchroniteit in gevaar komt.


2. Een hulpprogramma, wat het ons nog makkelijker maakte, was "Plural Eyes", wat samenwerkt met "Final Cut Pro".

Gooi alle filmpjes boven elkaar, in een sequence genaamd: "Plural Eyes",op de synchroniteit letten is niet nodig.

Je start het programma "Plural Eyes" wat vervolgens het geluid van de verschillende camera's analiseert, waar het maar even even mee bezig is en je ziet dat de oorspronkelijke clips t.o.v. elkaar zijn verschoven. Het geluid en beeld is nu synchroon en is er meteen een multiclip gemaakt! (Wanneer je dat aangevinkt hebt).


3. Aan de hand van deze multiclip bepalen we samen wat er in de uiteindelijke montage terecht zou moeten komen.

Gewapend met de kennis van de voorgaande opmerkingen van John, gaan we aan de slag.


Zo ongeveer ziet een multiclipscherm er uit.


Bij het weergeven spelen alle camera's gelijktijdig af. We wegen af welke beelden het best bijelkaar kunnen passen, qua emotie beelduitsnede  en camerastandpunt.

Alle aanwezige clubleden hadden hier inbreng in.

John maakte de gewenste overgangen, op onze aanwijzingen, na uitvoerig overleg.


4. John toont het resultaat.

Toen we alle beelden hadden verwerkt, liet John het resultaat in groot formaat zien.Daarna nog enkele kleine correcties en het resultaat was een leuke spannende scene!


5. John laat zien wat hij thuis ("In alle rust")  naar zijn idee heeft gemonteerd.


Het was verrassend om te zien dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Beide versies hadden hun sterke en zwakke punten.

Zou je van beide het beste samenvoegen, dan bereik je een optimaal resultaat.


Het was een zeer leerzame, gezellige avond. John namens de redactie nog hartelijk bedankt voor je enthousiaste betoog en je inspanningen om onze filmkunst weer op een hoger plan te tillen.


John Riegen


© FVCZ.NL