2011-01-19 NoPro technisch

John Sterk had aangeboden deze avond wat inzicht te geven in de nieuwe clubfilm en de technische problemen daarbij. Hij liet zien welke problemen hij tegenkwam en hoe hij geprobeerd heeft deze op te lossen. Een algemeen probleem was het verschil in de kleuren bij het werken met camera's van verschillende merken. Zo is de kleur geel bij Panasonic nadrukkelijk aanwezig. Alleen bij de duurdere camera's kan dat voorafgaande aan de opnamen worden genormaliseerd.

John begon te vertellen hoe hij de beelden georganiseerd had. Je werkt immers met verschillende camera's, verschillende opnamedagen en een veelheid van herhalingen van opnamen. Niet altijd is de laatste opname ook de beste. Het spel kan ook over-geacteerd worden. 

Indeling op computer:

HD / Final Cut Documents / Filmnaam / sub-directories 1)

1) hierin worden verschillende subdirectories opgenomen: DV / DVD Info / Fotomateriaal / Geluiden / Plaatjes / videobestanden

De videobestanden worden dan weer onderverdeeld in: HDV / AVCHD / Motion / originelen (gebruikt en niet-gebruikt). De originelen worden dan weer gerangschikt op: opnamedag / clips / scène (met hierbij een codering als S 08 1 3 R, waarbij de R dan staat voor een naam van de filmer).

Uiteraard is het klapbord belangrijk voor het herkennen van de scènes. Hoewel een hulpprogramma als Plural eyes de geluiden synchroniseert is het voor de benaming wenselijk om een herkenbare scène te hebben.

Alle opnamen werden geconverteerd naar een uniform formaat (HD) om werken met een multicam optie mogelijk te maken (bestanden moeten wel een zelfde formaat hebben).

Na inlezen van alle opnamen bleek dit ongeveer een halve Tb (500 Gb) te zijn. Alle shots werden bekeken en waar nodig op kleur gecorrigeerd. Bij de montage werden alle scènes behandeld als aparte sequensen, waardoor elke scène als een afgerond geheel kon worden bekeken. Door dubbel-klik kunnen dan deze sequensen nog worden aangepast. Om overgangen tussen deze verschillende sequensen mogelijk te maken werd aan het begin en einde wat extra ruimte opgenomen. Voordeel van deze methode is dat een scène snel kan worden gevonden en bewerkt.

Aanpassing beelden:

Gebleken was dat bij weinig licht de beelden van AVCHD wat te wollig werden, hetgeen bij HDV wat minder problemen gaf.

John liet ons zien hoe met behulp van het programma motion de scherpte van de voorgrond t.o.v. de achtergrond werd gewijzigd. Bij een opname was de hoofdpersoon op de opname minder scherp dan een stoel op de achtergrond. Dit is niet mooi. Met behulp van een masker werd de persoon op de voorgrond geselecteerd en verscherpt. De achtergrond werd daarentegen juist onscherper gemaakt. Het resultaat doet veel natuurlijker aan.

Het kleurverschil tussen de camera's werd verminderd door gebruik te maken van videofilters (kleurcorrectie). Daarbij werd met de pipet een plaats op beeld geselecteerd en voor alle camera's gelijk gemaakt.

Indien een beeld onvoldoende stabiel was werd dit stil gerekend in Motion door het vanuit FCP door te sturen naar Motionprojects.

John gaf een paar tips voor het aanpassen van de beelden:

1) Je moet wel weten welke mogelijkheden in je montageprogramma of software zitten.

2) Je moet wel weten wat niet goed is en wat je moet veranderen.

3) Je moet dan weten hoe je dat kunt oplossen.

Vervolgens werd nog een demonstratie gegeven van mogelijkheden van het programma MochaPro. Veel mogelijkheden, maar niet bestemd voor iedereen.


© FVCZ.NL