2011-06-01 Ondertiteling DVD

Oorspronkelijk zouden we deze avond een "Open Avond" houden voor belangstellenden. Aangezien er geen aanmeldingen waren binnengekomen werd besloten er maar de eerste avond van de vakantieperiode van te maken.  Jan de Bloois hield nu een verhaal over de perikelen die hij had ondervonden met het ondertitelen van de Musical Ester. 

Het probleem was dat hij verschillende ondertitelingen moest maken, die aan- en uitgeschakeld konden worden. Eén voor slechthorenden ("Er klinkt muziek") en één met alleen de liedteksten. 

Hij toonde het  programma Jubler, dat zowel voor Windows als Mac geschikt is. (http://www.jubler.org/screenshots/index.php). 

subtitler

Maar zelfs het simuleren van de werking leverde problemen op.Het is hem 1x gelukt, maar daarna niet meer. Het programma wilde niet naar de opgegeven plaats gaan, waar de te verwerken tekst stond. 

Een andere proef deed hij met Belle-Nuithttp://www.belle-nuit.com/subtitler/

Hiermee had hij wel enig resultaat, maar afgezien van de (voor ons hoge) prijs vergde het programma nogal wat studietijd. Gezien de korte tijd die ons is toebedeeld voor de productie van Ester, was daar geen tijd voor.Dus nam hij zijn toevlucht tot Final Cut Pro (Mac). Met de ingebouwde tekstverwerker werd de tekst neergezet aan de hand van een geluidsfile in de tijdlijn. Zo kreeg hij een videospoor met blokjes tekst. Dit spoor probeerde hij te exporteren via een XML-file naar een probeerversie van het programma Title Exchange, (Te duur om zelf te kopen voor eenmalig gebruik). http://www.spherico.de/filmtools/TitleExchange/
Dit lukte niet. Dus stuurde Jan een e-mail naar de programmeur, waar hij zijn probleem uiteen zette. Als antwoord werd verzocht het bestand op te sturen en kreeg hij het bestand (gratis!) omgezet terug. Daarna kon hij het importeren in DVD Studio Pro, een Mac DVD-autheringprogramma (bewerkingsprogramma). De file, die bestond uit tekst met  in- en uitpunten van de ondertiteling, werd in DVD Pro geimporteerd en met een simulatie van de DVD, kwam de ondertiteling keurig op zijn plaats. 

Verder kregen we de menustructuur te zien van de DVD en daarna gaf Jan hierop een toelichting. Ook werden wensen tot verbetering cq aanvulling uitgewisseld met Ben Verbeek.Het bezoekersaantal lag extreem laag (1 voorzitter 1 penningmeester en 4 leden), maar nu kon ieder zijn zegje zeggen en over onze hobby van gedachten wisselen.

Toch nog een leerzame interessante avond. Bedankt Jan!

John R.


© FVCZ.NL