2012-03-14 NoPro Technisch


Na opening van de bijeenkomst wordt er geïnformeerd of er vragen zijn.

  • Eerste vraag, of er belangstellenden zijn om van de shots die er in Snowworld gemaakt zijn zelf een eigen montage te maken. Wie daar interesse in heeft kan een DVD van de shots krijgen om daarmede aan de slag te gaan Er komt in eerste instantie weinig reactie.
  • Gerrit van Doornen vraagt naar aanleiding van vorige vraag of overnemen van een bestand vanaf band, harde schijf, DVD of enig ander medium kwaliteitsverlies van het oorspronkelijke materiaal oplevert. John Sterk beantwoordt de vraag. Een op een overzetten van digitaal materiaal naar een ander medium geeft geen kwaliteitsverlies. Pas als men het materiaal gaat bewerken,de bewerkte film rendert en op DVD of anderszins vastlegt kan er meer of minder kwaliteitsverlies optreden. De mate van het verlies is afhankelijk van het gebruikte bewerkingsprogramma. De software om technische kwaliteitsfilms te maken is heel duur, daarom zijn eigenlijk alleen filmbewerkingbedrijven met een heel grote omzet in staat een goed en betaalbaar bewerkingsprogramma te leveren.
  • John Sterk . Het versturen van een film naar de Nova levert problemen met rechten op. Het komt er op neer dat dit geld zou kosten bij de ontvanger. Dit probleem wordt voor een oplossing aangekaart bij de NOVA
  • Ben Verbeek laat een filmpje zien van een tourtocht op de Stompwijkseplas. Naar aanleiding van dit filmpje ontstaat er een discussie over de problemen om een strak beeld te krijgen van een zelf rijdende schaatser op hobbelig natuurijs.
  • Gerrie Kierdorff vertoont nogmaals haar film over het stamboek onderzoek, dat terug gaat tot de late Middeleeuwen, naar haar adellijke voorouders met nu de opmerkingen van vorige keer erin verwerkt. De film wordt algemeen als een goed doorwrocht en interessant document gezien.
hue-tempel

Na de pauze het 4de deel van een vakantiefilm naar Vietnam van Theo Loomans, nu over de stad Hue. Mooie beelden en een interessante film.

  • Aan het eind van de avond doet Ben Verbeek verslag van zijn pogingen een strategie op te stellen voor het plan om meer leden te werven. Naar aanleiding van dit onderwerp doet hij via een E-mail aan alle leden een oproep om daadwerkelijk te gaan meewerken. 


Bij afwezigheid van beide webmasters werd het verslag gemaakt door Jan Boelhouwer© FVCZ.NL