2012-03-21 Diverse activiteiten

Onze gehele collectie films staat op DV bandjes. Het wordt echter steeds moeilijker om deze te kunnen afspelen omdat de gewenste DV speler ontbreekt of, zoals in ons geval, het begeven heeft en reparatie te prijzig is. Vorig jaar werd op de jaarvergadering al een besluit genomen om op zoek te gaan naar vervangende mogelijkheden zoals een BD speler en een mediaplayer. Het uitlenen van films is dan echter een probleem. Een van de mogelijkheden die werd voorgesteld was het aanschaffen van een BD brander om films ook op schijf te kunnen zetten voor uitleen. Besloten werd om e.e.a. stapsgewijze te benaderen. Alles digitaliseren op HD en films overzetten op een DVD voor archief en uitleen. Van BD films zal ook een BD kopie worden opgenomen in de collectie. Kees heeft aangeboden de films te digitaliseren en over te zetten op DVD schijven.

Ben gaf een samenvatting van zijn enquete. De reacties waren soms zeer uitgebreid. De ambities van de leden zijn ook zeer verschillend. Naast erg positieve reacties waren er ook wel wat teleurstellingen. Voorgesteld wordt de reacties op papier te zetten en de interesse profielen in kaart te brengen. Communicatie blijkt het moeilijkste stuk te zijn. Je moet dat doen als je wat specifieks te bieden hebt.

Gerrit zetten nader uiteen wat hij bedoelde met zijn voorstel op de jaarvergadering met betrekking tot "Erfgoed Zoetermeer". Vanuit de werkgroep Beeld  hij samen met Niek Nieuwenhuizen een scenario uitwerken dat vervolgens in de komende tijd kan worden verfilmd. Er zullen waarschijnlijk veel opnamen gemaakt moeten worden waaruit tenslotte een keuzOe gemaakt moet worden voor de film. Oktober is de maand van de historie en het is de bedoeling dat de film dan klaar is. Na uitwerking van het scenario zal Gerrit komen met een verder plan van aanpak. Daarna wordt de medewerking van de leden gevraagd voor opnamen en interviews.

Tot slot zagen we nog een gedeelte uit de DVD van AB Cinema. Voorgesteld werd later in het seizoen hieraan nog aandacht te besteden.


© FVCZ.NL