2012-03-28 Marketing en promotiefilm

Seveke 2012-03-28

Gastspreker Marc Seveke. 

Ben vertelt in de inleiding dat dit voor ons vreemde onderwerp “Marketing” het begin is van een project, nl. Het maken van een promotiefilm voor onze club.
Op 4 april willen we starten met het schrijven van een synopsis/scenario en dat vervolgens in groepjes gaan verfilmen. Er mogen ook meerdere films per groep worden gemaakt.
Op 25 april willen we dan de eerste versie bekijken en hopen dan op 2 mei de definitieve versie te kunnen zien.
De spreker van de avond is Marc Seveke, die al 25 jaar werkzaam is in de marketing. Zelf maakt hij ook wel films voor zichzelf met de iPhone. Marketing heeft volgens Marc ook veel met beelden te maken.

Hij vat onze club als volgt samen: 40 jaar kennis, kunde en ervaring, opgebouwd tijdens de revolutie in beeld en geluid, in een periode dat snel, sneller, snelst de standaard is.
De markt waarop wij bezig zijn is een plek waar vraag en aanbod samenkomen en elkaar vinden. De sociale contacten zijn daarbij erg belangrijk.

In het kader van marketing is het belangrijk om te weten: wie zijn wij, wat willen we en in welke markt zitten we. Dit is te vertalen in 5 P’s: Product, Prijs, Plaats, Promotie en Personen. Deze aspecten worden vervolgens verder besproken.

Welk product bieden we?

- Ontmoetingsplaats voor amateur/hobbyfilmers die  het maken van films als hobby hebben en waar een  groeipad is voor zowel beginners als gevorderden.

-  Soms ook op hoog kwaliteitsniveau (beter begrip dan de term semi-professioneel)

-  Kennis van opname en montage

-  Een hobbypodium om samen bezig te zijn met het medium film

-  Soosavond en gezelligheid

-  Platform om films te bekijken en eigen product te verbeteren

-  Brede kennis van beeld, geluid en apparatuur. Begrip video doet meer denken aan oude analoge tijdperk. Film is bewegend beeld met geluid.

-  Verschillend ambitieniveau: drie verschillende soorten leden: consumeerders, filmers met een beperkte ambitie, filmers die het beste willen bereiken met hun apparatuur

-  Aansluiting bij betere producten en blik op meer

-  Gastsprekers over speciale onderwerpen

-  Platform voor uitwisseling van nieuwe technieken en programma’s

Welk prijskaartje hangt eraan?

-  Een clubavond in de week

-  Contributie van 100 euro

-  Zekere mate van inzet en tijd (mag je wel vragen wat een hobby kost ?), tijd is een rekbaar begrip.

-  Je moet tijd in je hobby willen stoppen. Hierbij splitsing tussen serieus bezig zijn en “snelle jongens”

-  Je verwacht ook wel enig huiswerk en inzet op niet clubavonden bij het filmen van speelfilms of projecten.

-  Je mag zeggen wat je van iemand verwacht

Welke plaats?

-  Zaal van de Petuniatuin, de vaste clubruimte.

-  Individueel of met een groep ook buiten op lokatie

-  Ook thuis bezig zijn met de hobby

 Welke promotie?

 - Wat doen we aan promotie: website is goed, maar niet helemaal 2012.

-  Bezoek van festivals ad-hoc. De buitenwereld weet daar te weinig van.

-  Bezoek aan andere club is eigenlijk geen promotie naar buiten.

 Welke personen?

 - De leden van de club

-  Ieder lid is verkoper in zijn eigen omgeving

-  Hierbij het begrip “elevator pitch”: in beperkte tijd in een paar zinnen vertellen wat je doet

Welke doelgroepen?

In het kader van marketing is het belangrijk te weten welke doelgroepen je nastreeft. Waar kunnen we belangstellenden en nieuwe leden vinden.

Mogelijkheden daarbij zijn: 

-  Jonge ouders en jonge grootouders (doelgroep verloskundigen)

-  Makers van reportagefilms, vakantiefilms en speelfilms.

-  Verenigingen waarvoor een promotiefilm wordt gemaakt. Zij moeten ook de boer op om subsidie te krijgen bij de gemeente en willen laten zien wat ze doen (bewegende beelden helpen).

-  Scholen die zich bezighouden met films en voorlichting over gebruik van iPhones ed. Maak er bijv. Een   “Film of Holland festival" van.

-  Makers van YouTube films

-  Activiteiten voor mensen met vrije tijd, bijv. Senioren en 55+ ers (doelgroep Palet Welzijn Zoetermeer)

 In het kader hiervan liet Marc een film zien gemaakt voor een vrijwilligersorganisatie Humanitas en gemaakt met eenvoudige middelen. Wel werd het doel gehaald.

Samenvatting:

Wie zijn we, wat doen we en gaan we ermee naar buiten. Vooral geloven in jezelf !
Bedenk wel dat niets zal gaan zonder een goed plan (hang dat altijd op aan de 5 P’s).
Begin met een activiteit per kwartaal en wil niet alles meteen doen. Beter een onderwerp goed, dan velen half.

Denk bijv. Ook een aan het organiseren van “De beste YouTube film van Zoetermeer”. Praat erover, de maker hoeft er niet perse bij te zijn.

Na afloop van de presentatie werd ook nog gekeken naar de mogelijkheden van de nieuwe blue-ray speler in combinatie met onze HD beamer. Uiteindelijk lukte het ook om normale DVD's met 4:3 formaat in de juiste vorm op het scherm te vertonen. Over de kwaliteit zijn we zeer tevreden.


© FVCZ.NL