2012-05-02 NoPro filmisch

Vakantie/reisfilms:

Voor het komende vakantiefilm festival willen we als club ook een film selecteren. Gesproken werd over de mogelijkheid om hulp te bieden bij het verbeteren van de film door toevoegen van een goed verhaal en indien nodig ook een goede voice-over. In de komende weken zal aandacht worden besteed aan: keuze van het materiaal, bedenken van een verhaal, ruwe montage, inspreken, verfijnen van de montage en toevoegen van muziek en geluid. Per avond zal in het kort hierop worden ingegaan. Komende week verwachten we van de verschillende films zo'n 15 minuten ter beoordeling van het uitgangsmateriaal. In de weken daarop moet ook het verhaal duidelijk worden. Eind mei zal dan een definitieve keuze moeten worden gemaakt mbt. het onderwerp en de maker.  De film met de beste mogelijkheden zal dan verder worden uitgewerkt. Uiteraard moet de maker bereid zijn hieraan zijn medewerking te verlenen. 

leeuwenrots2


Voor deze avond NoPro filmisch keken we naar een vakantiefilm van Hans van Woerkom. De opnamen van 2011 gaven een mooi beeld van Sri Lanka, het onderwerp van de film. We zagen mooie, heldere en scherpe beelden met mooie details. De voice-over had voor mijn gevoel een wat te felle stem en was iets te vlug. Opvallend is wel de vaste hand van Hans omdat veelal zonder statief werd gefilmd. We kregen verschillende bezienswaardigheden te zien, zoals allerlei stupa's, de leeuwenrots, een kanonskogelboom. het olifantenziekenhuis van Pinawela en de "tempel van de tand" in Kandy. Afgesloten werd met zeeschildpadjes. De zwaaiende mensen daarna maken het eind weer wat minder. De maker heeft gekozen voor zwarte overgangen tussen de delen van de film. Wellicht dat hiervoor ook iets beters te kiezen is.

(foto: de leeuwenrots)


De film van Eddy Jansen werd aangeleverd op een stick en kon niet worden afgespeeld.  Jammer dat we hierdoor de beelden van Unica Gdansk moesten missen. Gesproken werd over de eisen die gesteld zouden moeten worden voor aanleveren op niet DVD/BD-schijf. De stick of schijf zou moeten worden aangeleverd in:

- Formatteren in FAT32 (is max. 2GB groot)

- Export als .mpg (ca 30 min lengte) of .mp4 (45-60 min lengte).

Promofilm:

Na de pauze werd nog stilgestaan bij de promo-film. Daarbij kwam opnieuw naar voren dat daarbij twee aspecten een rol moten spelen, nl. de "herkennings fase" (dat heb ik ook) en de "confrontatie fase" (leren en resultaat verbetering).

Historisch Erfgoed:

Kees bracht ook nog in de herinnering het project van het Historisch Erfgoed, zoals voorgesteld door Gerrit. De film zal ongeveer 30 minuten gaan duren, terwijl een opzet is gemaakt van het verhaal naar tijdsvolgorde. Het is de bedoeling dat bruikbaar materiaal wordt verzameld van volgende onderwerpen:

1. Creatieve beelden van the Old Five (oude kerk, Korenmolen de Hoop, Hofstede Meerzicht, de watertoren, de Delftse en Leidse Wallen).

2. In beeld brengen van vorm en omvang van de Meerpolder (het ei van Vernede)

3. Indruk Landscheidingen vanuit de ruimte

4. Moeraskarakter van het Prielerbos.

5. Beeld van agrarische sfeer met historische boerderijen (niet oude hui`zen)

6. Beeld van de industrie

7. Beeld van de vernieuwbouw.

In het algemeen wilde men graag nog meer informatie over de onderwerpen, omdat de informatie nog wel erg summier is.


© FVCZ.NL