2012-05-09 Reisfilms

Deze avond was bedoeld om een eerste selectie te maken voor de reisfilm die door onze club zou worden ingezonden voor het regiofestival. Met een of twee films wordt het traject ingegaan voor verdere volmaking en toevoegen van goede voice-over.

Eddy Jansen had zijn opnamen meegebracht van Unica Gdansk 2011. Na een eerdere poging zonder succes was deze versie wel afspeelbaar op BD-player en beamer. Uit de film kwam duidelijk naar voren dat zo'n festival niet alleen bestaat uit films kijken, maar dat ook andere zaken op het programma staan. Leuke beelden en een mooie impressie van het Unica festival 2011, met als boodschap dat de jeugd de toekomst heeft.

Jan de Bloois had beelden meegebracht van een zwerftocht met de camper. Nog ongemonteerd, maar Jan wil hierbij een tekst maken die deels informatief en deels ironisch is. We zaken (te korte) fragmenten van Mechelen, Han, Stenay en nog veel meer plaatsen voordat we in de Elzas aankwamen. Conclusie was dat de beelden te beperkt waren en dat het verhaal alles zou moeten doen.

Van Hans van Woerkom zagen we een aangepaste versie van Sri Lanka 2011. Mooie beelden en veel informatie. Wel werden voorstellen gedaan om de film nog verder te verbeteren, vooral door het weglaten van overbodige beelden. Ook openstaande vragen zullen in een volgende versie worden beantwoord, zoals "waar gaat de stoet naartoe?" Ook is het einde mooier als na uitzwaaien schildpadden geen verdere beelden komen.

The Loomans had een montage gemaakt van 15 min. uit een totaal van 4 uur opnamen. Prachtige beelden zoals we inmiddels van Theo gewend zijn. Alleen "niet vertellen wat je ziet", maar hier een andere vorm aangeven. Conclusie: een prachtige film, mooie samenvatting, maar wel het advies om de tekst nader te bekijken. Hiervoor wordt hulp toegezegd.

Van Jacques van Herten zagen we "Hallstadt aan de Hallstatter See" uit 2009. Leuke impressie van een fiets- en wandelreis rondom de Hallstatter See. Ook veel regen onderweg, smalle en glibberige fietspaadjes. Toch een leuke herinnering aan een vakantie.

De films van Hans en Theo zullen allebei de volgende ronde ingaan, waarbij verdere verfijningen zullen worden aangebracht en gemaakte opmerkingen zoveel mogelijk worden verwerkt. 


© FVCZ.NL