2012-08-08 NoPro technisch / vakantieprogramma

Een mooie opkomst tijdens een vakantieavond en ook een paar leden die we door omstandigheden al wat langer hadden moeten missen.
John Sterk nam ons mee langs een aantal problemen die we bij het monteren kunnen tegenkomen en liet tussendoor de mogelijkheden zien van het montageprogramma FCP X.

screenshot 505

Allereerst ging hij in op een veel voorkomend probleem. We hebben wel veel beelden, we hebben goed geluid, maar niet altijd goede beelden bij goed geluid. Als voorbeeld liet hij een film zien gemaakt van het Heimatmuseum Steinberg. De rondleider vertelde zelf het verhaal (revers microfoon) en John probeerde dat zo goed mogelijk in beeld te brengen. De film begint bij de in gang van het museum met een pan van het museumbord (beeldvullend) naar de rondleider bij de deur. In werkelijkheid is dat bord later bij de montage vergroot en met aangepaste beweging gemaakt. De beweging werd gemaakt met speedramp ( from zero to ) terwijl het geluid werd aangepast met preserve pitch (gelijkblijvende stem). Hierbij liet hij diverse mogelijkheden zien.

Een ander veel voorkomend probleem is het live geluid. In ons digitale tijdperk moet dit altijd onder 0 db blijven. Ook nu bleek weer dat geluid een specialisme is en dat je het moet horen en voelen. Je moet weten wat je moet veranderen. Belangrijk is dat we zorgen voor een zo goed mogelijk geluid bij opnemen. Je kunt wel veel veranderen, maar een slecht geluid wordt nooit goed.

Ook het aanpassen van de kleur kan veel aan de beelden verbeteren. Mensen zien slecht kleuren, we zien wel helderheid. De camera ziet veel minder dan de mens. Hiervan uitgaande kunnen we proberen er wat aan te doen.

screenshot 510


1. Exposure: verschuiven van wit en zwart. 
2. Saturation: hoeveelheid kleur
3. Color: is kleurzweem (als kleur niet klopt, klopt hele beeld niet)
Belangrijk uitgangspunt is dat lucht/gras en huidtinten moeten kloppen. De rest weten we later toch niet meer.

screenshot 511Bij exposure kunnen we alleen zwart veranderen, alleen wit veranderen of de middentonen veranderen bij gelijkblijvend zwart en wit.

Vanuit het analoge tijdperk kennen we een schaal zoals weergegeven in de RGB parade. Zenders mogen niet oververstuurd worden. We moeten daarom binnen de 0 en 100 % blijven.© FVCZ.NL