2012-10-24 Documentaire en libdub

Onderwerp van deze avond was het maken van een documentaire. Jan had hiervoor zijn presentatie bij de HAF gebruikt. Daarbij kwamen verschillende mogelijkheden van een "documentaire" aan bod. Zowel de toevallige documentaire als een goed voorbereide documentaire kwamen daarbij aan bod. De door Jan geschetste nadelen van een goed voorbereide film werden niet door een ieder gedeeld. Het maken van een documentaire kost voorbereiding en tijd. Voor "traditionele filmers" is een documentaire wat anders dan een toevallig ontstane reportage. Over het begrip documentaire kunnen veel misverstanden ontstaan als we het ruime begrip van wikipedia gebruiken:

Een documentaire is een non-fictie-film, vaak bestaande uit archiefmateriaal en filmopnames, die een beeld geven van een aspect uit de realiteit, zoals uit de politiek, wetenschap, maatschappij, geschiedenis of van de persoonlijke belevingswereld van de documentairemaker. Registraties van evenementen, zoals een concert, een theater-, cabaret-, of operavoorstelling, een sportwedstrijd e.d., worden soms, vaak in combinatie met interviews, ook als documentaire aangemerkt.

Documentaires zijn vaak informatief van aard. Soms pogen documentaires een objectief beeld te geven van een onderwerp, maar soms wordt juist de nadruk gelegd op de subjectieve visie van de filmmaker.

Wat alle beschrijvingen wel gemeen hebben is het begrip "research". Voor een documentaire kan worden opgenomen moet veel onderzoek worden gedaan naar het onderwerp en personen die in een interview wat kunnen vertellen over het onderwerp. Daarna moeten de opnamen nog worden gemonteerd tot een logisch verhaal. Jammer dat de uitgebreide voorbereiding van Jan voor deze presentatie door de verschillen van inzicht wat minder de nadruk kreeg.

Vervolgens keken we naar een tweetal "lipdub films". Voor de duidelijkheid eerst even een omschrijvin van het begrip: 
Een lipdub wordt gemaakt door personen of een groep mensen te filmen die een liedje aan het meezingen of playbacken zijn. De audio wordt achteraf tijdens de post-productie vervangen door die van het originele nummer. Er wordt meestal een vorm van een draagbare stereo gebruikt, zoals een iPod of boom box. Uiteindelijk lijken de meeste lipdubs op eenvoudige videoclips, hoewel velen toch goed voorbereid en geproduceerd zijn. Soms zelfs met de hulp van een productiebedrijf en met professionele steadycams. De meest populaire lipdubs worden zo gefilmd dat ze uit een lang en continu shot bestaan, waarin de camera reist door verschillende kamers en situaties in bijvoorbeeld een kantoorgebouw, school of universiteit.

Van Jan de Bloois zagen een enkele dagen geleden gemaakte li[dub voor een afscheidnemende medewerkster (Jit) van een advocaten kantoor. Leuk voor ons om te zien en voor de betreffende medewerkster natuurlijk een leuke herinnering.
De tweede lipdub was gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Jacques. Hierbij waren de hobby's filmen en fietsen om een mooie manier gecombineerd. Naast verschillende fragmenten van liedjes over fietsen als "veilig achterop, bicycle en hoe sterk is de eenzame fietser, zagen we ook leuke en komische invullingen van de spelers in de film. Een mooie en blijvende herinnering aan oud-collega's.

Na de pauze ging Jan verder in op zijn lipdub en de wijze waarop deze was gemaakt in FCP X. Soms moet je minder mooie overgangen (de camera blijft immers steeds doorlopen) proberen te verdoezelen. En altijd zijn er wel medewerkers niet aanwezig die toch op een of andere manier in beeld moeten worden gebracht. Voor dit soort films is Jan bij uitstek geschikt en kan hij zich uitleven bij de montage,


© FVCZ.NL