2013-04-10 Technische avond

Technische avond, dus gelegenheid om problemen of wensen op dat vlak te bespreken.Een van de onderwerpen was het probleem met opnemen van digitale informatie. Uitzendingen via digitale kanalen kan door de beveiliging in HDMI niet in dezelfde kwaliteit worden opgenomen. Als deze zenders vroeg of laat niet meer analoog worden doorgegeven ontstaat een probleem als men de informatie wil bewaren. Een mogelijkheid is gebruik te maken van scard of component aansluiting op de decoder, waardoor bestaande analoge apparatuur kan worden gebruikt. Uiteraard met kwaliteiten verlies van HD naar SD.

Uiteraard moest deze avond ook onze nieuwe mediaplayer worden getest. Films in formaten als mpeg2, mp4, m4v leverden geen probleem op. Mov was niet zonder meer afspeelbaar, evenals  bestanden in avi. Waren deze avi bestanden aangemaakt met DIVX kan ging dat wel goed. Het blijft dus van belang om de bestanden in een van de eerder genoemde formaten te exporteren. Zodra meer informatie beschikbaar is zal dat worden vermeld.

Een probleem met automaat en handbediening op een camera werd besproken. In zijn algemeenheid kan bij automaat niets worden ingesteld. Bij handbediening is het afhankelijk van de camera welke functies dan nog automatisch werken.

Als test voor de mediaplayer werd een oude film vertoond van Gerrit van Doornen, nl. "Sprookje in wol". Dit ging prima, alsmede een wat recentere film van Harry van der Burgt over Rio.


© FVCZ.NL