2014-01-29 NoPro technisch: Audio

De avond werd begonnen met een Powerpoint presentatie van ZH'12, gemaakt door Henk van de Meeberg. Onderwerp was de mogelijke samenwerking van filmers in onze regio met TV-Rijmond en TV-West. De mogelijkheden en wensen werden in de presentatie besproken en voorgelegd aan de verschillende clubs in de regio.

portaboothFullFront

Daarna kwam het onderwerp audio aan bod. Jan de Bloois had hiervoor een model meegebracht van een sound booth, zoals hij die wilde gaan maken. Om meer duidelijk te geven over dit hulpmiddel werd eerst gekeken naar een tweetal door Willem meegebrachte films over het maken van een sound booth en de voordelen daarvan.De foto hiernaast heeft geen betrekking op beide films of op het ontwerp van Jan, maar geeft wel een idee van een goedkope soundbooth. Uiteraard zijn professionele mogelijkheden denkbaar door het inrichten van een geïsoleerde ruimte.
Het effect werd door Jan gedemonstreerd door het opnemen met of zonder isolatie, gebruikmakend van een tweetal microfoons en het software programma Audacity, beschikbaar voor zowel PC als Mac en ook niet onbelangrijk "gratis".
Belangrijk is ook het werken met een pop-filter. Een van de films behandelde het maken hiervan voor slechts een gering bedrag, maar de Amerikaanse benadering en uitleg tot in detail was soms erg vermakelijk. Het resultaat zal ongetwijfeld ook gewerkt hebben. Daarnaast werden nog wat mogelijkheden van Audacity behandeld, zoals het normaliseren van het geluid tot 0 db. Ook het verzwakken van geluid werd behandeld. De optie versterken ontbreekt, maar is wel te doen via een negatieve verzwakking van bijv. - 3 db. Ook het aanpassen van de toonhoogte werd gepresenteerd, maar hiervan zag niet iedereen een direct nut.


© FVCZ.NL