2014-05-14 Workshop montage

Onderwerp van deze onder leiding van John Sterk staande workshop was het monteren van de films. Opzet daarbij was zo eenvoudig mogelijk beginnen op een paar systemen, FCPX (Apple) en Pinnacle Studio (Windows). 

Belangrijk daarbij is "realiseer wat je wil bereiken en hoe dat met het eigen programma is te doen". Kan mijn systeem dat ook of zo en bij FCPX niet, hoe kan ik het dan oplossen.
Met de huidige computersystemen (Non-Linear-Editting) kan erg veel, zeker in vergelijking met de oude lineaire systemen waarbij eventueel met hulpmiddelen de recorders konden worden gestart en gestopt op het (hopelijk) juiste moment. Bij een fout kon je weer opnieuw beginnen.
(Pinnacle 16)

Ook dat bleek nu nog mogelijk te zijn, omdat het systeem om nog niet verklaarbare reden plots de geest gaf en pas na enige inspanning weer tot de orde kon worden geroepen. In de tussentijds liet Ben ons wat zien van Pinnacle 16, hierbij waar nodig met assistentie van Willem. Na een wat vervroegde pauze ging het in sneltreinvaart langs de verschillende mogelijkheden. Belangrijk is een goede verzameling clips in de vorm van lijsten en/of beelden. 

Final Cut Pro X

Bij meerdere camera's is het handig als de klokken gelijk staan, omdat dan hierop gesorteerd kan worden. De mogelijkheden om deze clips te gebruiken zijn legio. De een zal alles naar de tijdlijn brengen en en daar bewerken, een ander zal eerst een goede selectie maken met in- en uitpunten (I en O-toetsen). Aan deze selecties kan dan nog extra informatie worden toegekend in de vorm van tags, trefwoorden of favoriet (evt sterretjes). Slechte stukken kunnen het beste meteen worden verwijderd omdat deze alleen storen in het overzicht. Uiteindelijk worden geselecteerde clips in de tijdlijn geplaatst voor verdere bewerking. Hierbij kan ondermeer het geluid worden verschoven (J/L-las) en bij FCPX zelfs met behoud van synchroniciteit t.o.v. beeld.

(FCPX Apple)

Ook kan het geluid worden bewerkt door aanpassing van het gewenste geluidsniveau of met behulp van een equalizer worden ontdaan van storende geluiden. Ook kan men denken aan versnellen en vertragen van geluid, bij voorkeur met behoud van toonhoogte. Men kan ook denken aan zachte overgangen in geluid en harde overgangen in beeld. Op het gebied van effecten is erg veel mogelijk, evenals het toevoegen van titels. In het kort werd nog ingegaan op de mogelijk beelden te vertragen met gebruik making van optical flow (meer rekenwerk, maar beter verloop van de beelden).

Een probleem met geluid werd door Jacques ingebracht. Hiervoor werd de film "Gradus Slot" gedraaid, een door de hoofdpersoon verteld verhaal over zijn leven en het werken aan boord van de MS Sibajak. Mogelijk dat  het geluid verbeterd kan worden door op de mindere stukken via de equalizer wat meer hoog toe te voegen.
Ondanks de wat moeilijke aanloop toch een avond met veel informatie. Daarbij is het belang om de beginwoorden van John in gedachten te houden "Realiseer je hoe het met het eigen systeem kan worden bereikt. De getoonde voorbeelden zijn slechts een handreiking".


© FVCZ.NL