2014-09-24 NoPro Technisch

In verband met het invullen van een NoPro filmisch voor het vertonen van een film over Zoetermeer hadden we nu een gecombineerde filmisch/Technisch avond.Allereerst keken we naar een kort demonstratie door Jacques van Herten met een paar close-up lenzen van Vivitar, Hij had opnamen gemaakt met een standaardlens (tot 1,50 m), een van 4 dioptrie (24 cm) en 10 dioptrie (10 cm). Voordeel is dat binnen een beperkt gebied de zoom kan worden gebruikt met mooie resultaten. Ook kwam even het gebruik van de stabilisator in FCPX aan de orde. Met name met de functie tripod worden verrassend mooie resultaten bereikt.
Jan de Bloois vertoonde een eerste aanzet voor een thema film. Algemene indruk: er gebeurt teveel, bewegingen te snel en daardoor als geheel wat onrustig. Je moet als kijker op deze manier kiezen tussen geluid en beeld. Ook zijn bepaalde stukken te lang, waardoor het evenwicht verloren gaat. Jan zal de gemaakte opmerkingen in een volgende versie verwerken, omdat de basis als geheel wel aanspreekt.

nicolaasschool

Gerrit van Doornen liet vervolgens een film zien die gemaakt werd voor het Historisch Genootschap. Onderwerp was de sloop van de in de vijftiger jaren gebouwde Sint Nicolaasschool. We zagen veel historische opnamen van kinderen die in 1952 op de school zaten, meisjes nog bij de zusters van Oudenbosch, de jongens bij meester van Velsen. Vervolgens zagen we beelden van de klassen, voordat de sloop werd uitgevoerd. 

Van de plannen die tot sloop hebben geleid is niet alles over, wel dat er nu een wandelroute kan worden gemaakt rondom de plas. Tot slot zagen we beelden van de huidige situatie, waarbij werd ingespeeld op de activiteiten van "Zondag in het parK".
Dit laatste werd aangevuld met een film van Jacques van Herten over dit onderwerp, met onder een optreden van "Sommerkus" en Theater De Groeten.


© FVCZ.NL