2015-04-22 NoPro technisch


De ontwikkelingen in videoland gaan snel en de formaten wisselen elkaar af of geven zelfs de nodige problemen bij uitwisseling.
John riegen had geprobeerd om het traject van opname, verwerking en uitvoer enigszins in beeld te brengen.
Dit leverde problemen op omdat een schema niet zo eenvoudig te maken is.
Aan de invoerkant hebben we te maken met camera's die opnemen als DV, HDV en AVCHD om de bekendste te noemen.
Daarbij komen dan nog nieuwe formaten als 4k en zelfs al 8k. Het optekenen is altijd via compressie als Mpeg2 of MP4. Daarnaast hebben we nog begrippen als i (interlaced) en p (progressive). De meesten nemen nog steeds in interlaced op, waarbij bij latere omzetting naar mp4 informatie verloren gaat. Aan de andere kant is een vorm als 50p ook niet alles, omdat BD 50p niet begrijpt en ook oudere players hiermee problemen hebben. Probleem daarbij is dat 1080p50 geen standaard is. De norm 720p50 is dat wel en daarom een ideale standaard voor uitwisseling. Youtube werkt met 720p25. Verliesloos verwerken met bijvoorbeeld conversie naar Proress 422 of 444 (met alfakanaal) heeft de voorkeur. Opnemen in Proress 444 komt ook steeds meer voor.
Het verwerken levert met de huidige snelle computersystemen niet zoveel problemen meer op en vrijwel alle montage pakketten kunnen met verschillende formaten overweg. 

Problemen met microfoons komen regelmatig voor. Vaak is een minder goede verblinding de oorzaak. Opnieuw solderen is dan nodig, terwijl soms het gebruik van contactspray een oplossing is.Bij het opnemen in verschillende ruimten kan het geluid vaak erg verschillen ook bij dezelfde stem. Bij de montage is dat erg hinderlijk en moeizaam te corrigeren. Het beste is de microfoon zo dicht mogelijk bij de mond (bijvoorbeeld met een dasspeld microfoon) te houden. Een hengel kan ook maar is bij gebruik van meerdere camera's niet altijd een goede oplossing. We willen de microfoon immers niet in beeld hebben.

Een ander voorkomend probleem bij het werken met meerdere camera's is het kleurverschil. Soms is het gebruik van de automaat dan beter dan het met de hand instellen van de witbalans. Bij montage is nog wel iets te verhelpen door de opnamen van de camera met de meest neutrale kleuren als uitgangspunt te nemen en andere camera's hierop te corrigeren. Aanpassen kleur per shot is wat moeizamer bij de meeste systemen. FCPX heeft hier een handige functie als copy/paste van de aanpassing.

John Sterk liet ons vervolgens een paar films zien waarbij het begrip Color grading werd gedemonstreerd.
Een voorbeeld van color grading is te zien bij 
https://www.youtube.com/watch?v=GqbmT4Lx4uM

Als afsluiting van de avond keken we naar een film van Jacques van Herten over "Portretten van Kasteel Duijvenvoorden". Hierbij kwam het eerder behandelde probleem met microfoons aan de orde. Het verschil in geluid was wel hoorbaar, maar door het wisselen van locaties ook weer niet echt storend. Enkele opnamen waren wat te droog en konden best wat meer nagalm hebben. Een dasspeld microfoon zou hierbij een voordeel zijn. Enkele opnamen waren iets opgelicht met een LED lampje hetgeen een gunstig effect had.© FVCZ.NL