2015-11-11 Multicam 1 Opname

De eerste van een drietal avonden over "Multicam" onder leiding van John Sterk.De belangrijkste reden om met multicam te werken is dat je meerdere beelden hebt voor het monteren van de beelden. Je weet vooraf vaak niet wat in beeld komt. We kiezen dan voor opnemen met meerdere camera's, bijvoorbeeld bij een toneelvoorstelling, een musical of zelfs een interview. Belangrijk daarbij is dan midden voor een vaste camera hebben die altijd goed beeld heeft om op terug te kunnen vallen. Hieraan koppelen we bij voorkeur het geluid. Controleer dit bij opname door te werken met een hoofdtelefoon. Achteraf beluisteren van de opnamen heeft geen zin, ook achteraf bekijken van de beelden is niet zinvol. Wat we wilden opnemen is dan toch voorbij. Daarnaast kunnen we meerdere camera's inzetten vanaf de zijkant. Als we nog meer camera's hebben kunnen we links en rechts mensen inzetten met de vrije hand, waarbij we vooral denken aan het maken van close-ups.

Ken je camera!

Natuurlijk moeten we zorgen voor goede opnamen, waarbij instelling van de witbalans en de belichting belangrijk zijn. Voor de belichting kan het wenselijk zijn gebruik te maken van de spotlight instelling van de camera, zodat in elk geval het belangrijkste stuk goed van belichting is tegen een vrijwel altijd donkerdere omgeving. De automatische witbalans schakelen we UIT en maken gebruik van een vaste instelling als bijv. kunstlicht. Een verkeerde witbalans is minder problematisch dan een automatische witbalans.
De belichting zetten we vast. Eventuele verschillen tussen de camera's kunnen we achteraF nog wat op elkaar afstemmen bij de montage. Je moet dan wel weten hoe je een afwijkende belichting kunt corrigeren. Bij een vaste instelling kun je de totale opname in een keer aanpassen. 
Bij de belichting is het belangrijk dat de huidtinten (zebra op bijv. 20%) goed zijn.
Uiteraard besteden we ook voldoende aandacht aan het geluid omdat een te zwakke of een overstuurde opname de synchronisatie op geluid bemoeilijkt. Werken met een filmklap voorkomt deze synchronisatie problemen.

Bij het werken met meerdere camera's moet je de klokken zo goed mogelijk gelijk zetten, het geluid goed instellen, de belichting goed regelen en natuurlijk de scherpstelling goed verzorgen. Zoom in voor een goede scherpstelling, zet vast en zoom weer uit naar de gewenste beelduitsnede. Maak ook afspraken over de gewenste uitsnede van het beeld, stem dat op elkaar af en blijf daar ook bij. Ga niet op eigen houtje de instelling veranderen, tenzij je een volledig vrije rol hebt. Denk echter wel mee en blijf kijken naar wat je opneemt.
Stel alle camera's in op hetzelfde opname formaat, omdat anders omrekenen noodzakelijk is.

© FVCZ.NL