2020-02-26 Jaarvergadering

Verslag Filmgroep Zoetermeer 26 februari 2020

Vanavond is de Algemene Leden Vergadering. 

Afgemeld waren: Arthur, Wim Beij, Rob Alewijnse, Rob Vrolijk, Jacques, Tine en Ferd. Dit gaf als resultaat dat 24 leden aanwezig waren. Harry, voorzitter a.i. opent de vergadering. Verslag van de vergadering volgt.


Algemene Leden Vergadering 2020 (foto: John Riegen)

Belangrijkste moment van de avond was het aanstellen van de nieuwe voorzitter t.w. Ton Smit.

Ton ontvangt de voorzittershamer van Harry (foto: John Riegen)

Na de pauze is het tijd voor een aantal video’s.

Ton laat zijn video zien over de multicam opnames met een speciale vraag aan Jan of FCPX ook teksten en afbeeldingen kan importeren in de titel applicatie. Ja, dat kan. In Magix is dit niet mogelijk maar de plug-in van NewBlue Titler Pro kan dit wel. We gaan daar op 25 maart uitgebreid op in als Jan over titels gaat praten/presenteren.

Leo Scheen laat ook zijn multicam film zien maar dan gemonteerd op uitspraken van de twee gasten. “Ik heb er verstand van” en “dit is een misvatting”.

Rien laat een filmpje zien over Giethoorn met als titel: “Waterlanders Giethoorn”.
De film is gebaseerd op de film van Bert Haanstra “De Fanfare”. Leuke impressie van festiviteiten in Giethoorn. Klein minpuntje, de voice-over balans is niet altijd goed.

Ton sluit de avond en wenst iedereen een prettige avond.

© FVCZ.NL