2014 Filmgroep Zoetermeer en de Meervaarder


Zaterdag 12 april werd het vaarseizoen 2014 van de Meervaarder officieel geopend. Dit gebeurde natuurlijk door middel van een vaartocht met genodigden. De vaste opstapplaats van de Meervaarder is bij boerderij ’t Geertje waar het voltallige bestuur van Stichting Rondvaart Zoetermeer zich inscheepte voor een tocht rond de polders van Zoetermeer. Door John Riegen van Filmgroep Zoetermeer werden opnamen gemaakt die verwerkt worden tot een korte film voor de website van Zoetermeer Actief.

meervaarder1

Viviёne Brevé, PR medewerkster van de stichting: “Er is veel belangstelling voor de vaartochten door het prachtige Hollandse polderlandschap. Ondanks de weersomstandigheden zijn er tussen juli en oktober 2013 vijftienhonderd personen vervoerd.”

De voorzitter, de heer Coen Tückermann, hield een presentatie over het ontstaan van Stichting Rondvaart Zoetermeer. Bij het oprichten van de stichting was de hulp en medewerking van Stichting Ooievaart Den Haag van groot belang. Mede hierdoor is het gelukt in Zoetermeer een dergelijke organisatie te realiseren.

De missie van de organisatie is het onder de aandacht brengen van het polderlandschap en het ervaren van de schoonheid en stilte. De stilte wordt nog benadrukt door het gebruik van een fluisterboot. Geen motorgeronk maar geluid van de vele talrijke weidevogels, de overvliegende ganzen en reigers en het geklots van water. Een unieke ervaring, temeer omdat de boot ongeveer 4,50 meter boven het maaiveld vaart. Dit levert prachtige vergezichten op. De voorzitter benadrukt dat waterrecreatie en het genieten van de natuur zo dicht bij de verstedelijking niet genoeg onder de aandacht kan worden gebracht. Het land van Wijk en Wouden wordt gekoesterd, ook door de boeren, die veelal op ecologische wijze hun werk invullen.

meervaarder2

De boot biedt ook ruimte aan een beperkt aantal rolstoelen en fietsen. Voor fietsers een goede gelegenheid om de fietstocht te combineren met een vaartocht. Op dit moment loopt er een pilot om fietspaden, knooppunten en aanlegplaatsen met elkaar te verbinden. Dit gebeurt in samenwerking met de ANWB.

Op dit moment is het vaarschema als volgt: Maandag, dinsdag en woensdag is bestemd voor doelgroepen, o.a. bedrijfsuitjes, familiebijeenkomsten, etc. De resterende dagen van de week zijn er de reguliere vaartochten, waarvoor men zich kan aanmelden bij boerderij ’t Geertje of reserveren bij www.rondvaartdenhaag.nl . De boot vaart 2 x per dag van 11.00-13.00 uur en om 14.00 uur-16.00 uur. Voor bedrijven en families wordt maatwerk gehanteerd. Een goed concept waarbij belanghebbenden veel zelf kunnen invullen. Hierbij valt te denken aan romantische vaartochten, een vroege vogeltocht voor bv. een schilderclub of fotoclub, verjaardagen en familiefeestjes. Er zijn tal van mogelijkheden.

Het bestuur bestaat uit enthousiaste mensen die voortdurend bezig zijn dit unieke concept verder uit te breiden. Sponsoring hierbij is van groot belang, de organisatie heeft een leuk aanbod voor sponsors zodat sponsoring zeker loont, een win/win situatie dus. De medewerkers en bestuur van Stichting Rondvaart Zoetermeer bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Het enthousiasme van alle medewerkers lijkt een goede garantie dat deze vaartochten gehandhaafd en uitgebreid kunnen worden.

 

Foto's: André Bijkerk
Tekst: Zoetermeer Actief, 14 april 2014

 CluB Webmaster:  Harry van der Burgt